Jak policzyć koszty wycinki w 2018 roku

Ten post modyfikujemy regularnie. Kolejna zmiana ustawy przyniosła nowe zasady. Ale aby nie przedłużać przedstawiam sposób liczenia kosztów wycinki drzew i krzewów w 2018 roku.

Jak wygląda wycinka na działkach prywatnych?

Wycinka na działkach prywatnych (na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) nie jest już obarczona opłatami, jednak za nieodpowiedni sposób jej przeprowadzenia grożą kary.
Aby bezproblemowo usunąć drzewo z działki prywatnej należy złożyć odpowiedni wniosek o zezwolenie na wycinkę. Przed złożeniem wniosku, należy zinwentaryzować rosnące na terenie działki drzewa i krzewy z podaniem nazw gatunków oraz wymaganych parametrów oraz wskazaniem ich lokalizacji na mapie.

Na wniosku o zezwolenie na wycinkę muszą znaleźć się:
a) wszystkie drzewa, których obwody na wysokość 5 cm mają kolejno:
– 80 cm – topole, wierzby, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty;
– 65 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny;
– 50 cm – pozostałe gatunki

b) krzewy i grupy krzewów o powierzchni powyżej 25 m²

Jeżeli jednak poszczególne gatunki  na naszej działce nie osiągają na wysokości 5 cm wskazanych powyżej obwodów mogą zostać usunięte bez zezwolenia.

Wniosek o zezwolenie na wycinkę można bezproblemowo  znaleźć na stronach interentowych większości gmin i samemu wypełnić. Po złożeniu odpowiednio wypełnionego wniosku w ciągu 21 dni następują oględziny w terenie, po których organ za nie odpowiedzialny może wnieść sprzeciw. Jeżeli jednak sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciągu 2 tygodni po terminie oględzin możemy przystąpić do wycinki.

Należy pamiętać, że na wycięcie drzew mamy 6 miesięcy liczone od dnia oględzin. Jeśli nie zmieścimy się w tym czasie, musimy przejść cały proces od początku.

Kiedy liczymy koszty wycinki w 2018?

Na wszystkich pozostałych działkach oraz na działkach prywatnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza naliczamy koszty wycinki. Tak jak w przypadku działki prywatnej, wykonujemy inwentaryzacje w trakcie której podajemy parametry drzewa, gatunek oraz przyczynę usunięcia. Wszystkie drzewa o parametrach wyższych niż 50, 65 i 80 cm  (dla określonych gatunków) na wysokości 5 cm wymagają uzyskania decyzji o wycince. Drzewa o mniejszych wymiarach można usunąć bez jej uzyskiwania.

Wycinka liczona jest dla drzew, których obwód na wysokości 130 cm wynosi:

 • 120 cm – topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny;
 • 80 cm – pozostałe gatunki

Liczenie kosztów

W celu policzenia jakie czekają nas koszty wycinki w 2018 musimy więc znać gatunek oraz mieć zmierzony obwód drzewa na wysokości 130 cm. W przypadku drzew wielopniowych, mierzymy obwód każdego z pni. Aby policzyć koszt wycinki mnożymy pomierzony obwód (sumę obwodów pni) przez odpowiednią stawkę. Przy drzewach wielopniowych stosujemy proste sumowanie, gdzie do największego pnia dodajemy sumę obwodów pozostałych pni pomniejszoną o połowę. Wysokość stawki jest zależna zarówno od gatunku jak i parametrów drzewa – wszystkie stawki są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.

Stawka obowiązujących opłat za wycinkę drzew Stawka obowiązujących opłat za wycinkę krzewów

Przykład: Na działce na której planujemy nową inwestycje znajduje się wielopniowa wierzba biała o obwodach 125, 140 i 135 cm oraz dwa klony zwyczajne, pierwszy o obwodzie 90 cm i drugi o obwodzie 110 cm. Jaki będzie całkowity koszt wycinki na tym terenie?

Drzewo 1 – wierzba biała o pniach 125 cm, 140 cm, 135 cm
Stawka za wierzbę wg rozporządzenia: 15 zł za 1 cm
Obwód pnia stanowi sumę największego pnia i połowy kolejnych pni : 140+1/2 x 135+1/2 x 125 = 140+67,5+62,5=270 cm

270 cm x 15 = 4050 zł

Drzewo 2 – klon zwyczajny o pniu 90 cm
Stawka za klona zwyczajnego wg. rozporządzenia: 25 zł za 1 cm

90 cm x 25 zł = 2250 zł

Drzewo 3 – klon zwyczajny o pniu 110 cm
Stawka za klona zwyczajnego wg. rozporządzenia: 30 zł

110 cm x 30 zł = 3300 zł

Cały koszt wycinki stanowi więc sumę: 4050 zł +2250 zł +3300 zł = 9600 zł

Warto zauważyć, że wysokość stawki dla tego samego gatunku zmienia się także w zależności od jego obwodu. W podanym przez nas przykładzie, ten sam gatunek – klon zwyczajny – posiada dwie stawki – 25 zł dla klonów, których obwód nie wynosi 100 cm oraz 30 zł dla klonów, których obwód przekracza 100 cm.

Koszt wycinki krzewów liczymy w przypadku krzewów, których powierzchnia przekracza 50 m². Tak jak w przypadku drzew, wysokość stawki zawarta jest w rozporządzeniu  zależy od gatunku krzewów oraz powierzchni jaką porastają.

Co bez zezwolenia?

Obowiązująca ustawa w zależności od celu wycinki jak i przeznaczenia terenu na którym rośnie drzewo dopuszcza jeszcze kilka innych zwolnień z opłat. Dlatego warto dokładnie przeczytać ustawę, aby wiedzieć gdzie, jakie drzewa możesz wyciąć bez żadnych problemów, gdzie musisz uzyskać zezwolenie na wycinkę, a gdzie możesz liczyć na zwolnienie. Jeśli jednak masz wątpliwości najlepiej skorzystaj z usługi profesjonalisty. Dobry dendrolog pozwoli Ci przejść przez wszystkie niuanse prawne dbając o twoje bezpieczeństwo.

Ustawa o ochronie przyrody nie obowiązuje na terenach objętych opieką konserwatora zabytków, gdzie należy stosować zapisy Ustawy o ochronie zabytków. Wszelkie kroki podejmowane na terenie działki wpisanej do rejestru zabytków muszą być konsultowane z konserwatorem.

7 replies
 1. Magda
  Magda says:

  Witam!A jeżeli mamy drzewo wielopienne o obwodzie poszczególnych pni poniżej 50 cm (tylko że po zsumowaniu tych obwodów wszystkich pni wynik jest powyżej 50 cm dla tego jednego drzewa), to należy uzyskać zezwolenie, czy nie?Pozdrawiam,

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,

   Zezwolenie uzyskuje się na pnie powyżej 50 cm (100 dla gatunków szybkorosnacych) mierzone na wys. 130 cm. W takim razie jeśli żaden z pni nie ma większego obwodu niż 50 cm, można drzewo usunąć bez zezwolenia, pod pewnymi warunkami. Proszę sprawdzić czy drzewo nie rośnie na terenie objętym ochroną konserwatorską i czy nie stwierdzono w obrębie drzewa gatunków chronionych. Najlepiej zrobić to jednak do końca lutego w okresie poza lęgowym. W razie pytań dodatkowych proszę śmiało do nas pisać lub dzwonić.

   Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Zgodnie z ustawą nie jest wymagane zezwolenie. Można to drzewo usunąć. Usunąć drzewo może tylko właściciel, lub zarządca terenu. Proszę również sprawdzić, czy teren nie jest objęty dodatkowym planem ochrony, np. rośnie na terenie pod opieką konserwatorską lub leży na terenie np. parku krajobrazowego.

   Odpowiedz
 2. Tomcio
  Tomcio says:

  Zgodnie z art. 89 ust. 4, jeżeli ustalenie obwodu usuniętego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%. Mowa tu o obliczeniu obwodu do wyliczenia kary. Mamy taką sytuację: wycinam drzewa które mają na wys. 130 cm poniżej 50 cm, zostawiam same karpy. Przyjeżdża urzędnik, twierdzi że obwody wyciętych drzew mogły mieć powyżej 50 cm i stosuje ww. zapis do obliczenia hipotetycznego obwodu na wys. 130 cm. Ja twierdzę że obwód drzewa miał 49 cm, a przykładowo z jego obliczeń wynika że 51 cm. Wychodzi na to, że dla Własnego bezpieczeństwa trzeba przed wycięciem drzew filmować pomiar jego obwodu.

  Odpowiedz
 3. Marta
  Marta says:

  Czy obowiązuje coś takiego jak stawka maksymalna za usunięcie danego drzewa? Zgodnie z zapisami wyliczyłam, że usunięcie jednej wierzby o obwodach pni 110, 62, 41, 207, 181 to aż 202 000 zł, jest to w ogóle możliwe?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Przy obliczaniu kosztów wycinki wierzby należy pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy nie nalicza się opłat za usuwanie pni wierzb do grubości 120 cm. W tym przypadku należy zsumować wartości: 207 + 0,5*181 – co daje wartość 297,5. Po przemnożeniu przez 500 jest to wartość 148750 złotych. Oczywiście to dalej jest astronomiczna kwota. Przy obliczaniu kosztów wycinki należy wziąć pod uwagę przyczyny planowanego usunięcia drzewa i zastanowić się czy nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty. Jeśli wycinka jest spowodowana zagrożeniem związanym ze złym stanem zdrowotnym drzewa opłata nie powinna być naliczona. Jeśli wycinka związana jest z planowaną inwestycją (np budową siedziby firmy) można postarać się o nasadzenia zamienne. Do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Bez poznania szczegółowej sytuacji trudno jest przewidzieć jaka będzie decyzja urzędy wydająca zgodę na usunięcie drzewa.

   Odpowiedz
 4. tosia
  tosia says:

  mam pytanie mam działke która jest pod ochroną konserwatora. chcemy tam usunac drzewa pod inwestycje. potrzebna jest inwentaryzacja czy wszystkie drzewa musza byc zinwentaryzowane naet takie które np. maja ponozej 30 cm obwody mierzonego na 130 cm ?? tzw, samosiejki ?? i czy wszystkie drzewa wymagaja na takim terenie pozwolenia czy tylko te które maja obwód powyżej 50 cm (100 dla gatunków szybkorosnacych) mierzone na wys. 130 cm ?? dziekuje za ospowiedz z góry

  Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*