Analiza VTA (Visual Tree Assessement) to międzynarodowo rozpowszechniona metoda inspekcji drzew, w której określa się zagrożenia i wady drzew. Metoda ta pozwala na odróżnienie drzewostanu stanowiącego zagrożenie od zieleni wysokiej sprawiającej wrażenie zagrożenia. Analiza VTA pozwala na wytypowanie drzew wymagających usunięcia ze względu na zagrożenie dla ludzi i mienia. Drugim jej zadaniem jest jednak ochrona zieleni, która mogłaby zostać niepotrzebnie usunięta. Ważną informacją jest też, że analiza VTA nie może zostać wykonana przez każdego – aby ją wykonać należy ukończyć specjalny kurs i zdać egzamin potwierdzający nasze umiejętności.

Ważne dla Krakowa

W Krakowie, jak i w każdym większym mieście Polski, drzewa są na wagę złota. Istnieje wiele grup i aktywistów starających się ochronić zieleń przed wycinką. W wielu sytuacjach,  dojrzałe egzemplarze mogą stanowić zagrożenie. Może się jednak zdarzyć, że  zieleń wyglądająca z pozoru niebezpiecznie ma dobrą statykę i może spokojnie rosnąć jeszcze wiele lat. Ten temat od lat budzi konflikt wśród mieszkańców Krakowa – część opowiada się po stronie drzew, część podkreśla ich wiek i wiążące się z nim niebezpieczeństwo. W naszej ocenie analiza VTA jest dobrym rozwiązaniem dla Krakowa – zwłaszcza patrząc z perspektywy mijającego roku, w którym znaczna część zieleni nie tylko ucierpiała w trakcie letnich nawałnic, ale i spowodowała także wiele zniszczeń. Dlatego cieszymy się, że w ostatnich wymaganiach dotyczących składanej dokumentacji projektowej Zarząd Zieleni Miejskiej dodał zapis o konieczności przeprowadzenia analizy VTA. Mamy wrażenie, że krok ten wpłynie realnie na jakość zieleni w mieście.

Jeśli jesteście zainteresowani wykonaniem analizy VTA, zapraszamy do kontaktu.