Bożodrzew bez opłat

Nowa ustawa 2015- znacząca zmiana

Nowa ustawa weszła w życie kilka miesięcy temu, ale dalej budzi wiele wątpliwości. Urzędnicy sami nie wiedza jak pewne sprawy interpretować i pewnie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na pierwsze orzeczenia. Wątpliwości jednak mniej będziemy mieć przy Bożodrzewie. Do tej pory jedno z droższych drzew przy wycince można usuwać bez kosztów. Drzewo zaliczane do gatunków inwazyjnych, szkodliwych dla rodzimych gatunków flory rozprzestrzeniało się do tej pory swobodnie, gdyż właścicieli posesji z tymi drzewami nie stać było na jego usuwanie.

Ustawa wprowadziła zwolnienie od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę należących do inwazyjnych gatunków obcych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260); obecnie z drzew i krzewów jest tam ujęty bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima).

Ailanthus-altissima_567-850_6:

Pełny tekst ustawy znajdziesz  tu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*