INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA ( Dostawcy)
ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016r. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

1. Administratorem Dostawcy danych osobowych jest Anna Becker “Signa Projekt” z siedzibą przy ulicy Trynitarskiej 4/15 31-061 Kraków, NIP: 6811808029, Regon: 121380090 telefon 695656939, adres e-mail: biuro@projektzieleni.pl

2. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Anna Becker “Signa Projekt”, co oznacza w szczególności:
a. pozyskiwanie informacji o produktach i usługach.
b. realizację zakupu oferowanych produktach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)
c. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO)

3. Dostawca danych posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Dostawca  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Dane osobowe Dostawcy mogą być ujawniane przez Anna Becker podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez firmę Anna Becker “Signa Projekt” umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi rozliczania (Biuro Rachunkowe), archiwizacji, świadczących usługę transportową, świadczących usługi niszczenia dokumentów, świadczących usługi prawnicze itp.

5. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są przez okres współpracy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.