Inwentaryzacja zieleni Kraków i okolice

Inwentaryzacja zieleni zwana też inwentaryzacją dendrologiczną, to dokumentacja zawierająca ilościowy i jakościowy spis drzew i krzewów. W inwentaryzacji zawarte są informacje dotyczące gatunków roślin, ich parametrów (zasięg korony, wysokość, obwód pnia, powierzchnię zajmowaną przez krzew), a także uwagi dotyczące stanu zdrowotnego inwentaryzowanych roślin – tak zwany stan fitosanitarny. Uzupełnieniem inwentaryzacji zieleni są rysunki / mapki z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych egzemplarzy w terenie.

W naszej pracowni możemy dla Ciebie przygotować:

 • szacunkową inwentaryzację zieleni – dla inwestorów przymierzających się do rozpoczęcia inwestycji jeszcze przed zakupem działki – wstępne szacowanie kosztów dla oceny rentowności inwestycji),
 • kompleksową inwentaryzacje zieleni – zazwyczaj wykonywaną na potrzeby wniosku na wycinkę drzew wraz z  projektem nasadzeń zamiennych (na działkach inwestora lub gminnych) oraz wnioskiem na wycinkę drzew (przeprowadzenie wszystkich wymaganych procesów administracyjnych)
 • oznaczanie drzew w terenie za pomocą specjalnych znaczników – arbotag
 • aplikacja online do zarządzania zielenią – utworzenie bazy danych online do szybkiej identyfikacji drzew w terenie, oraz do zarządzania zielenią
 • VTA (Visual Tree Assessment)
 • zalecenia dotyczące pielęgnacji dla drzew w słabej kondycji zdrowotnej lub zagrażających bezpieczeństwu
 • wytyczne odnośnie zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy,

Operat dendrologiczny gdy musimy coś wyciąć

W razie konieczności wykonuje się projekty gospodarki drzewostanem. Operaty dendrologiczne wykonujemy dla:

 • nowych inwestycji wchodzących w kolizję z istniejącą zielenią – kompleksowo możemy przeprowadzić całą procedurę aż do uzyskania decyzji na wycinkę
 • nowych inwestycji wymagających prowadzenia pielęgnacji na drzewostanie – przygotujemy zalecenia do przeprowadzenia pielęgnacji
 • nowych inwestycji wydając wytyczne do sposobu prowadzenia prac – wykonamy tzw. plan ochrony drzew na placu budowy.
 • starych drzew, nierokujących lub których stan określa się jako niebezpieczny
 • drzew starych przy których konieczne jest przeprowadzenie pielęgnacji

Ile kosztuje inwentaryzacja zieleni w Krakowie

Koszt inwentaryzacji zieleni (drzew i krzewów) zależy przede wszystkim od ilości drzew oraz dostępności terenu. Jeśli teren jest zarośnięty / niepielęgnowany prowadzenie prac jest dla nas trudniejsze (zwłaszcza wykonywanie pomiarów geodezyjnych). Mniejsze znaczenie ma powierzchnia działki. Wbrew pozorom często łatwiej wykonuje się te prace inwentaryzacyjne w okresie zimowym.

Każdą inwentaryzację wyceniamy indywidualnie. Aby otrzymać wycenę inwentaryzacji zieleni uzupełnij formularz lub  wyślij zapytanie do nas na adres: biuro@projektzieleni.pl


inwentaryzacja drzew Kraków

Jakie tereny inwentaryzujemy:

 • zieleni miejskiej: parków, skwerów i zieleńców,
 • terenów zabytkowych,
 • terenów inwestycyjnych (budynki wielorodzinne, usługowe itp.),
 • pasów drogowych,
 • istniejących osiedli mieszkaniowych,
 • zieleni przy projektowanych sieciach uzbrojenia terenu,
 • działkach i ogrodach prywatnych,
 • inwentaryzacja zieleni Kraków 

  KRAKÓW

INWENTARYZACJA ZIELENI KRAKÓW KROK PO KROKU

Spotykamy się w terenie planowanej inwentaryzacji. Po wcześniejszym przesłaniu przez klienta map sprawdzamy stan faktyczny. Jesteśmy już w stanie dokonać oceny, i doradzić klientowi w zakresie planowanej wycinki. Coraz częściej przygotujemy oceny opłacalności inwestycji. Świadomi inwestorzy przed przystąpieniem do realizacji zamierzeń budowlanych coraz częściej dokładnie sprawdzają potencjał miejsca, w tym stan zadrzewienia działek. Pozwala im to realnie ocenić potencjał inwestycyjny działki jak również określi koszty związane z usuwaną zielenią, która może kolidować z ich planami.

W ciągu kolejnych kilku dni wysyłamy szczegółową ofertą na maila.

Coraz częściej świadczymy usługi porządkowe polegające na usunięciu drzew i krzewów, na które wycięcie zgodnie z ustawą nie musimy mieć pozwolenia. Jeśli masz działkę, na której pozwoliłeś urosnąć samosiejkom i nie jesteś pewien czy wolno Ci je wyciąć – zadzwoń do nas. Możemy oznaczyć Ci w terenie drzewa, które możesz usuwać bez zezwolenia. Lepiej nie robić tego samemu – bo jeśli się pomylisz kary za usunięcia drzew mogą być bardzo dotkliwe. Oferujemy sprzątanie działek wraz z nadzorem, lub jeśli wolisz oznaczymy ci kolorowym sprayem egzemplarze, które ty będziesz mógł już sobie wyciąć sam. To znacznie obniży wykonywanie w przyszłości inwentaryzacji zieleni. Łatwiej pracuje się zarówno geodetom jak i osobą wykonującym inwentaryzacje.

Jeśli nie posiadasz jeszcze map, my możemy je dla ciebie wykonać. Do prowadzenia inwestycji niezbędne jest naniesienie precyzyjnej lokalizacji zieleni na mapę. Pracujemy z geodetami, wykonujemy mapy zarówno do celów projektowych jak również nanosimy zieleń na istniejące już mapy.

Przy dużych inwentaryzacjach, zwłaszcza na terenach gdzie zarządzanie zielenią jest na wysokim poziomie zalecamy znakowanie drzew za pomocą tzw. arbotagów. Świadczymy usługi znakowania drzew, gdzie w terenie nabijamy na poszczególne egzemplarze numery, które następnie odpowiadają numeracji zawartej na rysunkach i w tabelach. To bardzo ułatwia zlecanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zarządcom terenów zielonych.

Wykonujemy prace terenowe przez cały rok, również w okresie bezlistnym. Wykonujemy kompleksowe opracowania, w tym rysunki, tabele oraz opisy. Na potrzeby składania wniosków na wycinkę przygotowujemy preliminarze opłat za usuwaną zieleń.

Dla starych egzemplarzy o dużej wartości przyrodniczej robimy dodatkowo badania tomografem. Badamy zieleń pod kątem oceny ryzyka związanego z rozłamaniem lub przewróceniem się drzewa. Ekspertyzy wykonujemy dla wybranych drzew.

Przygotowujemy szczegółowe plany ochrony drzewa na placu budowy.

Na potrzeby składania wniosków na wycinkę związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przygotowujemy dla inwestorów projekty nasadzeń zamiennych. Jesteśmy w stanie wykonać taki projekt na terenie działki inwestora jak również w sytuacji braku miejsca na takie nasadzenia, uzgadniamy projekty z zarządcami terenów gminnych. Dobrze przygotowany projekt ułatwia sprawne uzyskanie decyzji na wycinkę nie narażając inwestorów na ponoszenie wysokich opłat za usuwanie zieleni.

Nie potrafisz wypełnić wniosku na wycinkę drzewa? A może nie masz czasu na chodzenie po urzędach?

Zleć to profesjonalnej firmie. Przekaż nam tylko pełnomocnictwo, a my już zajmiemy się uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń. Poprawnie przygotowany wniosek nie tylko zaoszczędzi ci wiele nerwów, ale i czasu.  Współpraca z nami się opłaca.

W niektórych przypadkach sama inwentaryzacja zieleni nie jest wystarczająca i wymagane są dodatkowe analizy stanu drzewa. Oferujemy między innymi wykonanie analiz VTA, które stanowią międzynarodowy system oceny stanu drzewa. Analizy te stają się często wymogiem niektórych gmin w trakcie opracowywania projektów zagospodarowania terenu na działkach na których znajduje się zieleń.

Od kilku lat szkolimy urzędników, drogowców, samorządowców jak i zarządców terenów zieleni jak gospodarować drzewostanem. Prowadzimy wykłady dotyczące wydawania decyzji administracyjnych. Jako wykładowcy w projekcie szkoleniowym “Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew” jesteśmy na bieżąco z przepisami i najnowocześniejszymi technologiami. Jeśli chcesz, możemy i Ciebie zaprosić na najbliższe warsztaty – skontaktuj się z nami – zapraszamy.

CO POWINNA ZAWIERAĆ INWENTARYZACJA ZIELENI W KRAKOWIE

PRELIMINARZ

 • preliminarz opłat dla drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia – czyli wyliczymy ewentualne koszty wycinki.

RYSUNKI

 • Rysunek w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją i zasięgiem koron drzew i krzewów.

CZĘŚĆ OPISOWA

 • tabele zawierają: nazwa łacińska i polska, obwód pnia mierzony na wys. 130 cm, wysokość i zasięg korony drzewa, pow. krzewów, stan zdrowotny zieleni.
 • opis terenu oraz stanu ogólnego zieleni

PROJEKT NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH

 • Projekty zieleni / nasadzeń zastępczych – zalecane.

Inwentaryzacja zieleni Kraków

dla inwestorów

Jeśli budujesz obiekt wielorodzinny, lub obiekty usługowe w Krakowie licz się z tym, że koszty związane z wycinką drzew mogą być wysokie. Najlepiej zrobić inwentaryzacje już na etapie projektowania architektonicznego. Wtedy możesz ocalić jeszcze najcenniejsze drzewa i uniknąć sporych kosztów. Jeśli planujesz inwestycję – zgłoś się do nas. Sprawdzimy co rośnie na twojej działce. Pomożemy uzyskać Ci wszystkie uzgodnienia i postaramy się zaoszczędzić jak najwięcej twoich pieniędzy. Mamy doświadczenie w składaniu wniosków – pracowaliśmy przy wielu krakowskich inwestycjach – Tobie też możemy pomóc!

Inwentaryzacja zieleni KRAKÓW

dla klientów prywatnych

Chcesz wybudować w Krakowie dom dla siebie i rodziny, ale na twojej działce rosną drzewa i krzewy. Nic się nie martw, zgodnie z ustawą jako osoba prywatna nie będziesz musiał ponosić kosztów wycinki. Opłaty dotyczą tylko przedsiębiorców – ty nim nie jesteś. Nie minie Cię jednak przejście całej procedury urzędowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić chętnie Ci pomożemy. Dla nas to chleb powszedni. Postaramy się szybko uzyskać dla Ciebie wszystkie zezwolenia. Doradzimy też, które drzewa warto zachować, tak aby w przyszłości świetnie wyglądały w Twoim ogrodzie. Po to jesteśmy. Zamów u nas pełną dokumentację – czyli inwentaryzacja zieleni Kraków