Co to jest inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacje zieleni czyli inaczej zwane inwentaryzacje dendrologiczne to prace mające na celu stworzenie dokładnego wykazu ilościowego i gatunkowego drzew i krzewów na danym terenie . Dodatkowo, w razie konieczności wykonywane są ekspertyzy dendrologiczne – czyli bardziej szczegółowe badania. Do takich badań coraz częściej stosuje się metodę VTA (wizualna ocena stanu drzewa) lub też badania z użyciem specjalistycznych narzędzi tomografie dźwiękowe drzew.

Kiedy wykonujemy operat dendrologiczny

W razie konieczności wykonuje się projekty gospodarki drzewostanem na podstawie aktualnej, szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej. Operat dendrologiczny ma na celu wydanie zaleceń do dalszego postępowania z drzewami i krzewami.  Operat dendrologiczny wykonuję się przy realizacjach nowych inwestycji wymagających prowadzenia pielęgnacji na drzewostanie wycinek lub przesadzeń. W operacie wytypowane są drzewa i krzewy kolidujące z projektem i robotami budowlanymi oraz znajdują się wytyczne do sposobu prowadzenia prac – tzw. plan ochrony drzew na placu budowy.

Operaty wykonuje się też dla starych drzew, których stan określa się jako niebezpieczny .

TERENY PUBLICZNE

Inwentaryzacje dendrologiczne / VTA / Parki miejskie

W ramach inwentaryzacji zieleni wykonaliśmy kilka inwentaryzacji dendrologicznych i operatów dendrologicznych dużych parków miejskich. Opracowania te były wykonywane w najwyższych standardach- materiały digitalizowane i wprowadzane do publicznych baz danych – R3trees, GreenSpace z możliwością upublicznienie danych mieszkańcom.

 • Park Dębnicki w Krakowie- 5,09 ha, 1446 drzew i krzewów
 • Park Solvay w Krakowie – 7,2748 ha, 3652 drzew i krzewów
 • Park 1000 lecia- 12,99 ha, 2505 drzew i krzewów
 • Park przy Pałacu Goetzów w Brzesku – około 1 ha
 • Park Bagry Wielkie, część północna-  około 8 ha, 1271 drzew i krzewów
 • Park Nowe Czyżyny – około 1 ha
 • Park Stacja Wisła – około 1 ha,

Inwentaryzacje dendrologiczne terenów publicznych

W ramach inwentaryzacji zieleni wykonaliśmy w ostatnich latach wiele inwentaryzacji zielonych skwerów. To właśnie, zieleń miejsca wymaga częstych kontroli pod względem bezpieczeństwa, dlatego też bardzo często przy tej okazji wykonujemy dodatkowo ekspertyzy dla drzew badając statykę drzewa, budowę pnia czy przyglądając się systemowi podziemnemu.

 • Lea – wraz z kompleksowych projektem skweru kieszonkowego
 • Plac Kolbego wraz z kompleksowych projektem placu
 • Skwer przy Szkole Podstawowej numer 155 w Krakowie wraz z kompleksowych projektem boisko sportowych
 • Skwer Pilota Pirxa w Krakowie wraz z kompleksowych projektem skweru kieszonkowego
 • skwer przy ul. Miechowity przylegający do projektowanego parkingu miejskiego (realizacja ZIKiT)
 • skwer przy ul. Świtezianki w Krakowie przylegający do projektowanego parkingu miejskiego (realizacja ZIKiT)

TERENY PRYWATNE _ NIEZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ

Inwentaryzacje zieleni na osiedlach mieszkaniowych

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni na terenach istniejących osiedli wraz z kompleksowymi projektami zieleni. Opracowania te mają na celu nie tylko kontrolę bezpieczeństwa w obrębie starych drzew, ale również poprawę estetki istniejącej zieleni. Rewitalizacje mają na celu uatrakcyjnienie podwórek, jak również usprawnienie utrzymania zieleni poprzez sprawdzone i wygodne rozwiązania zakładania zieleni.

 • inwentaryzacja zieleni wraz z kompleksowym projektem nasadzeń na terenie osiedla przy ul. Rydla i Krzywy Zaułek w Krakowie – zlecenie Gmina Kraków,
 • inwentaryzacja zieleni wraz z kompleksowym projektem nasadzeń na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Na Polach – na zlecenie Wspólnoty mieszkaniowej
 • skwery zielone na osiedlu Kabel, przy ul. Wielickiej – na zlecenie Wspólnoty mieszkaniowej

Inwentaryzacje zieleni na działkach prywatnych

W związku z wycinką nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • inwentaryzacja zieleni przy domu prywatnym na ul. Wężyka
 • inwentaryzacja zieleni przy domu prywatnym na ul. Darasza
 • inwentaryzacja zieleni przy domu prywatnym na ul. Praskiej
 • inwentaryzacja zieleni przy restauracji Tarasy Tynieckie

TERENY PRYWATNE

Przy planowaniu inwestycji poza wykonywaniem inwentaryzacji zieleni wykonuje się również projekty gospodarki drzewostanem jak i preliminarze opłat za wycinkę (wyliczenie opłaty dokonuje się na podstawie wytycznych z ustawy o ochronie przyrody oraz aktualnego rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Inwentaryzacje zieleni na działkach inwestycyjnych

W związku z wycinką związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • inwentaryzacja zieleni na terenach wojskowych, przy ul. Rakowickiej w Krakowie
 • inwentaryzacja zieleni w Zakopanem, przy hotelu Bristol
 • inwentaryzacja zieleni w Krakowie, przy biurowcu Błękitek
 • inwentaryzacja zieleni w Krakowie, przy LO III
 • inwentaryzacja zieleni w Piastowie, przy  budynkach komunalnych
 • inwentaryzacja zieleni w Brwinowie, przy szkole podstawowej
 • inwentaryzacja zieleni w Brwinowie na terenie powstającej biblioteki
 • inwentaryzacja zieleni w Jaworniku koło Myślenic, przy hali produkcyjnej
 • inwentaryzacja zieleni w Krakowie przy ul. Stawowej
 • inwentaryzacja zieleni w Krakowie w ogródku przedszkolnym na osiedlu AVIA
 • inwentaryzacja zieleni przy przy Pawilonie Okocimskim w Lasku Wolskim
 • inwentaryzacja zieleni w Krakowie przy ul. Hoyera
 • inwentaryzacja zieleni w Zabierzowie przy Kraków Business Park
 • inwentaryzacja zieleni w Niepołomicach przy ul. Wodnej
 • inwentaryzacja zieleni w Wieliczce przy ul. Parkowej

Operaty dendrologiczne na terenach zabytkowych

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje / operaty dendrologiczne zieleni na terenach objętych ochroną konserwatorską. W ramach zleceń przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania wszelkich zgód na prowadzenie prac restauratorskich na terenach zabytków. Oceniamy nie tylko istniejącą zieleń pod względem fitosanitarnym, ale również dokonujemy oceny wartości historycznej zieleni.

 • inwentaryzacja zieleni w Tarnowie przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika
 • inwentaryzacja zieleni w Krakowie przy Centrum Młodzieży Jordana
 • inwentaryzacja zieleni  Placu Sikorskiego w Krakowie
 • inwentaryzacja zieleni parkowej w Brzesku przy Pałacu Goetzów
 • inwentaryzacja zieleni przy ul. Kamiennej
 • inwentaryzacja zieleni Parku w Janowiczkach
 • ogród prywatny przy Tetmajerówce w Krakowie
 • operat dendrologiczny / VTA przy terenie prądnickiej w Krakowie

Operaty dendrologiczne przy inwestycjach liniowych

 • inwentaryzacja zieleni przy planowanej rozbudowie drogi ul. Kamiennej  w Krakowie_ ZRID
 • inwentaryzacja zieleni przy planowanej rozbudowie drogi ul. Stawowej w Krakowie _ ZRID
 • przebudowy i rozbudowy sieci MPEC na osiedlach:os.Dywizjonu 303, os.Oświecenia, os.Złotego Wieku, Skawina, …
 • przebudowy i rozbudowy sieci MPEC przy ul. Krasickiego i Reymonta w Krakowie
 • inwentaryzacje zadrzewień przydrożnych w gminie: Bukowno, Klucze, Sułoszowa, Zabierzów, Morawica, Wiślica,
 • ul. Narbutta w Warszawie
 • ul. Madalińskiego w Warszawie
 • inwentaryzacja zieleni przy planowanej rozbudowie ul. Tomickiego w Krakowie _ ZRID