Konsultacje społeczne to bardzo ważny element każdego procesu projektowego. Mimo, że w Polsce nie mamy długiej tradycji przeprowadzania konsultacji społecznych to coraz częściej narzędzie to jest stosowane przez inwestorów, w szczególności sektora publicznego. Czynne uczestnictwo mieszkańców w tworzeniu przestrzeni publicznych pozwala na stworzenie kompleksowych, dogłębnie przemyślanych projektów uwzględniających potrzeby różnych grup społecznych. Konsultacje społeczne dają możliwość szybkiej identyfikacji największych problemów dotyczących danej inwestycji i niwelację związanych z nią przyszłych konfliktów.

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rozmów z mieszkańcami, organizowaniu warsztatów projektowych dotyczących uczestnictwa mieszkańców w projektowaniu przestrzeni publicznych. Mieliśmy okazję prowadzić szkolenia dla urzędników z przeprowadzania konsultacji społecznych. Jeśli chcesz poznać zasady przeprowadzania skutecznych konsultacji – KLIKNIJ.

Prowadzimy konsultacje społeczne i  warsztaty projektowe przy projektach z dziedziny architektury krajobrazu  (np. parki, skwery, place miejskie itp.). Bierzemy także udział w konsultacjach przy wieloetapowych projektach wielobranżowych jako specjaliści z dziedziny architektury krajobrazu.

PROJEKTY PRZY KTÓRYCH PRZEPROWADZALIŚMY KONSULTACJE SPOŁECZNE:

NOWY PARK W CZYŻYNACH

Do udziału w konsultacjach społecznych jako projektanci odpowiedzialni za powstanie koncepcji zieleni zostaliśmy zaproszeni przez głównego projektanta Jakabe Projekty.  Projekt Parku w Czyżynach został zgłoszony jako projekt budżetu obywatelskiego. Park miał powstać przy terenie gęsto zabudowanego nowego osiedla ‘Avia’  sąsiadującego ze starszą zabudową.

W konsultacjach społecznych wzięła udział duża grupa mieszkańców – ok. 50 osób. Wśród nich byli  zarówno mieszkańcy starszej części Czyżyn jak i mieszkańcy nowych bloków. W konsultacjach społecznych brali udział także mediatorzy i przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Konsultacje miały charakter warsztatów projektowych.

ZIELONA STREFA ULICY KATOWICKIEJ W BYTOMIU

Bytom konsultacje społeczne

Fot. UM Bytom/Hubert Klimek

Konsultacje społeczne w Bytomiu dotyczyły terenu po wyburzonej kamienicy na którym zaplanowano stworzenie przestrzeni publicznej przeznaczonej dla mieszkańców. Konsultacje składały się z dwóch spotkań z mieszkańcami oraz Prezydentem Miasta Bytomia. Pierwsze spotkanie miało miejsce w bardzo wczesnej fazie projektowej i stanowiło de facto wstęp do projektowania. Pierwsze spotkanie zaowocowało licznymi uwagami ze strony mieszkańców, które zostały wprowadzone do projektu.

Drugie spotkanie polegało na przedstawieniu mieszkańcom koncepcji opartej na wnioskach wyciągniętych z pierwszych konsultacji. Dzięki sprawnej współpracy koncepcja została dobrze przyjęta przez mieszkańców.

LEŚNA KRYJÓWKA – PROJEKT NATURALNEGO PLACU ZABAW

Pomysł na projekt placu zabaw wygrał jedną z edycji projektu obywatelskiego. W konsultacjach społecznych brali udział głównie młodzi rodzice, których dzieci korzystały ze starego placu zabaw na terenie Lasku Witkowickego. Konsultacje zawierały w sobie warsztaty projektowe w trakcie których omówiono  pierwsze szkice koncepcyjne i zwrócono uwagę na szczególne uwarunkowania terenu jakie można wykorzystać w projekcie. W konsultacjach społecznych brała udział także pomysłodawczyni projektu, która była również czynnie zaangażowana w przebieg kolejnych etapów projektu.

PROJEKT PARKU RZECZNEGO BIAŁUCHA

konsultacje społeczne Kraków

W ramach projektu parku rzecznego przy rzece Białucha wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej przeprowadziliśmy cykl rozmów z mieszkańcami i warsztatów projektowych. W trakcie rozmów mieliśmy okazję poznać potrzeby wielu grup społecznych użytkujących ten teren np. młodych rodziców, osób starszych, właścicieli psów czy rowerzystów. W trakcie warsztatów projektowych mieszkańcy mieli okazje stworzyć kilka koncepcji zagospodarowania terenu, wskazać materiały i elementy małej architektury, które chętnie by widzieli na tym terenie. W wyniku prac powstała koncepcja projektowa zaakceptowana przez mieszkańców. Dzięki konsultacjom udało się nam poznać najważniejsze problemy tego terenu związane z jego użytkowaniem i bezpieczeństwem.

PARK KIESZONKOWY PRZY UL. LEA

W ramach projektu odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i Radą Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie. Projekt zlokalizowany był na terenie skweru pomiędzy blokami. Z tego względu konsultacje cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców, którzy chcieli mieć realny wpływ na wygląd swojego podwórka.

KONSULTACJE Z RADAMI DZIELNIC

W trakcie realizacji większych projektów przeprowadzamy rozmowy i konsultacje z Radami Dzielnic jako przedstawicielami mieszkańców. Rozmowy z Radami Dzielnic przeprowadzaliśmy przy projektach Parku Dębnickiego, wschodniej części Zalewu Bagry, otoczenia przy szkole nr 155 przy ul Kłosowskiego w Krakowie i wielu innych. Rozmowy z Radami Dzielnic są ważnym elementem procesu projektowego.