Ochrona drzew _ Drogi dla Natury

Ostatnie tygodnie u nas pracowite. Jak zawsze o tej porze roku. Co się działo? Przede wszystkim skupiliśmy się na temacie – ochrona drzew w krajobrazie otwartym.

D R O G I   D L A   N A T U R Y  –  Pracujemy w kolejnej edycji programu. Tym razem mamy przyjemność współpracować z gminą Klucze oraz Bukowno. Pierwsze spotkania i ustalenia za nami. Przez lato planujemy wykonać inwentaryzację gmin. Mamy wyznaczone kilka miejsc o wyjątkowej wartości przyrodniczej i kulturowej. Prawdopodobnie będziemy pomagać gminą w uchwalaniu pomników przyrody. Razem też wybierzemy 10 drzew do ekspertyz dendrologicznych i przeprowadzenia pielęgnacji, które w ramach projektu będą wykonane przez koordynatora programu – Fundację EkoRozwoju.

Justyna Mazur opowiadao o historii i roli zadrzewień

Nie było też czasu, aby napisać o  S E M I N R I U M  podsumowującym ostatni rok działań w programie. Zakończyła się nasz praca w gminnie Zabierzów i Sułoszowa. Oddaliśmy opracowania ‘Przegląd zadrzewień przydrożnych’ w obu gminach. Zakończone zostały szkolenia edukacyjne. Posadziliśmy drzewa. O wszystkich czynnościach i ich rezultatach mieliśmy okazję rozmawiać na seminarium podsumowującym, które odbyło się 7 czerwca w Krakowie.

Jako doradzca zadrzewieniowy miałam okazję podzielić się wynikami mojej pracy. Pokazałam, w mojej ocenie, najpiękniejsze zadrzewienia w gminie :

Najciekawsze aleje w gminie Sułoszowa zinwentaryzowane podczas realizacji programu Drogi dla Natury

Aleje w gminie Zabierzów zinwentaryzowane w programie Drogi dla Natury

Więcej na ten temat:
http://www.aleje.org.pl/o-alejach/dzialania/144-relacja-z-seminarium-w-krakowie

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*