Zakończyliśmy pracę nad aranżacją terenu  Zalewu Bagry Wschód. Projekt zagospodarowania będzie realizowany etapami.  Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z realizacji części koncepcji  i przeczytać parę słów o naszym projekcie.

Plaża Bagry Wschód

Mała architektura Zalew Bagry

Parkour przy Zalewie Bagry Wschód

Zalew Bagry jest bardzo popularnym miejscem rekreacji krakowian, zwłaszcza w okresie letnim. Jest to jeden z największych zbiorników wodnych na terenie miasta, położony w dzielnicy XIII Podgórze. Zbiornik będący pozostałością po działającej kiedyś na tym obszarze żwirowni obecnie przeznaczony jest na  cele rekreacyjno-sportowe.  Bagry sąsiadują od południa z linią kolejową, z pozostałych stron zaś są otoczone postępującą zabudową mieszkaniową. Teren ten jest z wielu względów bardzo atrakcyjny w związku z czym powstaje spora ilość nowych bloków, które lokalizowane są w najbliższym sąsiedztwie zbiornika.
Bagry są nie tylko popularnym miejscem dla mieszkańców Krakowa, ale także dla różnego rodzaju fauny z przeważającą ilością ptactwa wodnego.
Niestety, stan obecny terenu jest niezadowalający – brakuje podstawowej infrastruktury w tym ławek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz ścieżek. Nie ma  także wyznaczonych stref przeznaczonych dla różnych użytkowników stawu,  a typową dla tego terenu roślinność zaczynają zarastać rośliny o charakterze ekspansywnym.  Stworzenie spójnej koncepcji dla zbiornika i przylegających do niego terenów staje się więc istotną kwestią dla miasta Krakowa.

W tracie powstawania naszej koncepcji odbyły się konsultacje i rozmowy z radnymi dzielnicy zaangażowanymi w projekt. Pozwoliło to nam na lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców tego terenu oraz nakreśliło obraz obecnych kierunków jego użytkowania.

Funkcjonalność – to podstawa!

Koncepcja skupia się na przemyślanym rozlokowaniu poszczególnych funkcji, takich jak: zaplecze sanitarne i gastronomiczne, strefy aktywności na świeżym powietrzu, lokalizacja plaży, parku, miejsc przeznaczonych dla wędkarzy, miejsc dostosowanych dla rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów oraz dla właścicieli psów. Ważne było także wyznaczenie strefy przyrodniczej o ograniczonym dostępie będącej azylem dla flory i fauny Zalewu Bagry. Poszczególne strefy funkcjonalne tworzą spójną koncepcję i nie kolidują ze sobą.

Projekt wprowadza ogólne uporządkowanie terenu oraz wydziela nowej jakości przestrzenie. Zaprojektowane są tereny spełniające oczekiwania poszczególnych użytkowników terenu.    Powstanie więc miedzy innymi :

 • duża piaszczysta plaża miejska będąca głównym miejscem wypoczynkowym w lecie,
 • miejsca biwakowe,
 • przestrzeń o charakterze parkowym,
 • plac miejski z elementami placu zabaw,
 • wybieg i kąpielisko dla psów,
 • boisko do buli,
 • obiekty gastronomiczne,
 • obiekty obsługi ruchu turystycznego,
 • pomosty dla wędkarzy, pomosty dla fanów sportów wodnych,
 • kładka piesza z miejscami do opalania,
 • strefa chilloutu,
 • strefa przyrodnicza,
 • plaża przyjazna rodzinom z dziećmi,
 • ścieżki pieszo-rowerowe, piesze,
 • przestrzeń do organizacji imprez plenerowych,
 • toaleta publiczna. Koncepcja przewiduje także adaptację i rewitalizację istniejącego na terenie budynku, rewitalizację boisk oraz wyznacza miejsca lokalizacji ostatnio bardzo popularnych foodtrucków.

Główna plaża i kąpielisko Zalewu Bagry – pierwsze wizualizacje.

Bagry – komunikacja

Na terenie zalewu komunikacja piesza jest ograniczona zarówno brakiem wytyczonych ścieżek jak i dużą ilością ogrodzeń. W ramach koncepcji planowane jest więc udostępnienie terenu dla wszystkich jego użytkowników poprzez likwidację niepotrzebnych ogrodzeń i bram. Planuje się także wytyczenie głównych arterii pieszych oraz pieszo-rowerowych łączących poszczególne części terenu i pozwalających na swobodną komunikację. Poza ścieżkami zaprojektowane zostały nowe podesty oraz kładki z elementami ławek i leżaków. Ważnym punktem jest także stworzenie zaplecza parkingowego, które ograniczy rozjeżdżanie trawników oraz powstawanie dzikich parkingów w okresie zwiększonego użytkowania terenu.

Bagry – roślinność

Tereny przylegające do zalewu charakteryzują się występowaniem roślinności typowej dla terenów okresowo zalewanych i podmokłych. Niestety zbiorowisko roślinności jest zagrożone poprzez niekontrolowany rozrost gatunków ekspansywnych, które zaczynają stopniowo pożerać cały teren. Ponadto na terenach należących do zalewu występują sztucznie wprowadzone, które są zauważalnym elementem obcym obniżającym walory krajobrazu zalewu.  Planuje się więc usunięcie części gatunków obcych i ekspansywnych oraz wprowadzenie roślinności dostosowanej do naturalnego siedliska zalewu.

Mała  architektura

Koncepcja zakłada doposażenie terenu w ławki, lampy, kosze na śmieci. Przewiduje się także powstanie pomostów i kładek łączących poszczególne części terenu wraz z leżakami i miejscami do opalania. Wszystkie elementy małej architektury będą ze sobą zharmonizowane.

Projekt powstał we współpracy z Marleną Pilch z pracowni MARLENA PILCH PRO ARCHITEKTURA.