Projekt zieleni _ aranżacja parkingów leśnych

Przedstawiony projekt zieleni to praca konkursowa wykonana dla Lasów Państwowych. Przedstawia ona dwie koncepcje zagospodarowania parkingu leśnego pod Poznaniem (przy drodze krajowej nr 15). Zgodnie z wytycznymi projektowymi koncepcje różnią się od siebie kosztami wykonania, kompozycją, projektem zieleni oraz detalem małej architektury.

W obu wersjach koncepcji (swobodnej i geometrycznej projektu zieleni) istnieje możliwość podzielenia realizacji  na etapy. Ze względu na podłużny charakter projektowanego wnętrza elementy rozplanowane są liniowo, stopniowo „wtapiając się” w las. Wszystkie elementy projektu tworzą spójną całość. Mogą jednak funkcjonować niezależnie od siebie, czyli projekt można realizować etapami w miarę dostępności środków finansowych tak, by w żadnym momencie inwestycja nie sprawiała wrażenia niedokończonej

 

Cel opracowania

Celem opracowanie jest stworzenie projektu dla parkingu leśnego, którego efektem będzie uporządkowanie istniejącego miejsca i wyposażenie go w obiekty obsługi ruchu turystycznego.
Teren parkingu podzielić można na dwie strefy funkcjonalne – krótkiego zatrzymania i dłuższego postoju. Pierwsza część założenia to przede wszystkim parking, natomiast w drugiej części znajduje się część rekreacyjna. W tej chwili ta część – łąka, wykorzystywana jest jako miejsce do opalania, ale również jako parking.
Obecnie parking użytkowany jest bardzo intensywnie, zwłaszcza w weekendy. Ze względu na połączenie ze ścieżkami rowerowymi jest wykorzystywany jako miejsce rozpoczęcia wycieczek leśnych.
Powierzchnia terenu wynosi około 2 ha. Nowe miejsca parkingowe są zgodnie z wytycznymi umiejscowione tam, gdzie tradycyjnie parkowały samochody. W projekcie wyznaczono 42 miejsca postojowe, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych i dodatkowo miejsca postoju dla busów. Nowe miejsca rozłożone są w sposób bardziej uporządkowany niż jest to obecnie, a oprócz wprowadzenia nawierzchni utwardzonej proponuje się przedzielenie miejsc zatopionymi w nawierzchni zaimpregnowanymi balami drewnianymi.

Umiejscowienie elementów i strefy zagospodarowania.
Proponuje się podzielenie istniejącego terenu na następujące strefy funkcjonalne:
Strefa tymczasowego zatrzymania i obsługi parkingu: W tej strefie znajduje się parking na 9 miejsc postojowych, śmietnik z możliwością segregacji, stojaki na rowery i dwie wiaty z ławkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wiaty i stoły ustawione są na żwirowych ścieżkach stosowanych w projekcie aby ułatwić poruszanie się po terenie osobom niepełnosprawnym. Część strefy w której znajdują się stoły oddzielona jest od parkingu pasem zakrzewień z rodzimych gatunków krzewów liściastych – wg. projektu zieleni.

Strefa wypoczynku i rekreacji – park leśny

Proponuje się zachęcenie użytkowników parkingu do wejścia w las poprzez wykoszenie ścieżki i ustawienie pomiędzy drzewami ławek okrągłych oraz urządzeń ścieżki zdrowia.
W tym miejscu proponuje się również oddzielenie swobodnymi żywopłotami (jak w projekcie zieleni) od części parkingowej i jeśli to możliwe z punktu widzenia ekosystemu leśnego, wprowadzenie ozdobnych roślin leśnych kwitnących – (wg. projekt zieleni).

 

Strefa obsługi parkingu i rekreacji

Jest umiejscowiona w północno zachodniej części terenu. Znajduje się w niej toaleta i śmietniki.
Łąka: W tej strefie obecnie użytkowanej częściowo jako parking a częściowo jako miejsce rekreacji proponuje się zagrodzenie terenu żywopłotami, w celu uniemożliwinia wjeżdżania aut na ten teren. Część ta ma pozostać jedynie strefą wypoczynkową. Na obrzeżach łąki znajdują się ławki proste, wiaty oraz stoły biwakowe. Środkowa część łąki pozostaje niezagospodarowana, po to aby umożliwić użytkownikom np. grę w badmintona, czy piłkę.

 

Projekt prowadzi: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. W ten sposób chce zaproponować nadleśnictwom gotowe rozwiązania dotyczące budowy parkingów leśnych. Takie rozwiązanie w skali całego kraju bardzo obniży koszty związane z tematem budowy parkingów leśnych. Poszczególne nadleśnictwa w idei projektu dostaną gotowe rozwiązania. Pilotażowe realizacje pomogą sprawdzić poprawność projektu. Poza walorami estetycznymi projektowane elementy mają za zadanie być wytrzymałe na częste użytkowanie – zwyczajowo mówiąc – wandaloodporne.

Lasy Państwowe zarządzają jedną trzecią powierzchni kraju.  Jedną z cech charakterystycznych ich działalności jest to, iż nie powinna być ona widoczna dla ludzi (lasy mają pozostać możliwie naturalne), co utrudnia budowanie wizerunku organizacji.  Plan budowy sieci parkingów leśnych stwarza na tym polu niepowtarzalną szansę.  Osią ideową proponowanych przez nas projektów jest  kombinacja elementów unifikujących wszystkie inwestycje i różnicujących je.

Podobieństwa mają służyć wzmocnieniu efektu budowania identyfikacji wizualnej i utrwalaniu wizerunku LP w świadomości społecznej (wystarczy, by jeden obiekt był kojarzony z marką LP, by wszystkie pozostałe były, jeśli się spójnie prezentują) i zwiększeniu komfortu użytkowników (lepiej czujemy się w znajomych miejscach).

Odmienność wszystkich realizacji służy podniesieniu atrakcyjności, celom informacyjnym (tablice dotyczące lokalnej flory i fauny) i temu, by lokalna społeczność łatwiej akceptowała miejsce jako swoje, a przez to chętniej korzystała z niego i dbała o nie. Każdy nowy obiekt powinien jednoznacznie kojarzyć się z organizacją, ale też zawierać elementy regionalne (np. wzór parzenicy na Podhalu, wycinanki na Mazowszu itp.).

Lasy Państwowe zarządzają jedną trzecią powierzchni kraju. Jedną z cech charakterystycznych ich działalności jest to, iż nie powinna być ona widoczna dla ludzi (lasy mają pozostać możliwie naturalne), co utrudnia budowanie wizerunku organizacji. Plan budowy sieci parkingów leśnych stwarza na tym polu niepowtarzalną szansę. Osią ideową proponowanych przez nas projektów jest kombinacja elementów unifikujących wszystkie inwestycje i różnicujących je.

Odmienność wszystkich realizacji służy podniesieniu atrakcyjności, celom informacyjnym (tablice dotyczące lokalnej flory i fauny) i temu, by lokalna społeczność łatwiej akceptowała miejsce jako swoje, a przez to chętniej korzystała z niego i dbała o nie. Każdy nowy obiekt powinien jednoznacznie kojarzyć się z organizacją, ale też zawierać elementy regionalne (np. wzór parzenicy na Podhalu, wycinanki na Mazowszu itp.).

Niniejszy dokument przedstawia dwie koncepcje zagospodarowania parkingu leśnego. Zgodnie z wytycznymi projektowymi różnią się one nie tylko rodzajami potrzebnych zezwoleń, jak również kosztami wykonania, kompozycją i detalem małej architektury.