Nowy Grabiszyn to wieloetapowy projekt nad którym pracujemy niezmiennie od wiosny 2020r. Wraz z opracowywaniem przez architektów nowych etapów inwestycji, pracujemy nad kolejnymi projektami wykonawczymi zieleni. W tym projekcie, poza dziedzińcami, główny element stanowi rozległa rzeka aktywności i nasza duża rabata bylinowa. Dziś chcemy napisać parę zdań o etapach powstawiania inwestycji!

Etap 1. Faza przedprojektowa
 • spotkanie z architektami
  Po przesłaniu przez biuro architektoniczne materiałów do przygotowania wyceny tj. informacji na temat inwestycji (w tym projektu zagospodarowania terenu, terminu realizacji usługi, informacji dot. etapowania inwestycji) przygotowaliśmy ofertę dla architektów. Pierwszym etapem było spotkanie z architektami, które odbyło się w ich biurze. W trakcie spotkania architekci wraz z Inwestorem omówili swój pomysł na całą inwestycję. Inwestor w planach posiadał wieloetapową inwestycją, do której przynależały poszczególne dziedzińce lub ich fragmenty. Inwestor i architekci przedstawili także szczegółowy pomysł na zieleń. Głównym założeniem było stworzenie szerokiej arterii  biegnącą przez środek inwestycji, która miała stanowić główną, najbardziej atrakcyjną przestrzeń – rzekę aktywności. I to właśnie tu pojawił się pomysł zbudowania naprawdę dużej rabaty trawiasto bylinowej. Dziedzińce natomiast z założenia miały być przestrzenią bardziej spokojną i stonowaną. Na spotkaniu poprosiliśmy o przesłanie wszystkich wytycznych oraz materiałów od Inwestora.
Etap 2. Dopracowanie koncepcji architektów
duża rabata bylinowa
 • praca nad koncepcją
  Wiosną 2020r. zaczęliśmy opracowywać pierwszy z dziedzińców oraz fragment głównej arterii – rzeki aktywności. Architekci przesłali nam szereg wytycznych i materiałów od Inwestora a także szczegółowo opracowany projekt zagospodarowania terenu, który posiadał już rozplanowaną komunikację, małą architekturę a nawet wstępny zarys zieleni. Na bieżąco architekci opracowywali jeszcze place zabaw. Na wstępnym etapie pracy nad koncepcją nanieśliśmy uwagi dla architektów dotyczące ewentualnych przesunięć elementów zagospodarowania. Przesunięcia były spowodowane chęcią stworzenia jak najbardziej użytkowanej przestrzeni oraz wprowadzenia estetycznych nasadzeń.  Na etapie pracy nad koncepcją uszczegółowiliśmy zieleń zarówno w kwestii samego kształtu nasadzeń jak i dokładnego rozplanowania składów poszczególnych grup. Staraliśmy się połączyć wszystkie przedstawione przez Inwestora pomysły.

  Główne idee

  Zgonie z wytycznymi, zachowaliśmy główne założenie – arterię zaprojektowaną  jako najbardziej ozdobną i przyciągającą wzrok część założenia. Zielone dziedzińce zostały przemyślane jako przestrzeń bardziej stonowana zarówno w kolorystyce jak i ilości wprowadzanych nasadzeń. Rzeka aktywności zlokalizowana została w znacznej mierze na stropodachu. W związku z czym zdecydowaliśmy się na wprowadzenie bogatej kompozycji traw, bylin i roślin cebulowych utrzymanej w duchu “new perennials”. Taki wybór spowodowany był niewielką grubością substratu na stropie na terenie rzeki aktywności. Kolejnym powodem było ekologiczne podejście do projektu oraz chęć stworzenia przestrzeni  przyjaznej dla żyjących w mieście zwierząt, w tym ptaków i owadów. Ruch new perennials zakłada wprowadzanie nasadzeń inspirowanych naturalnymi założeniami. Nasadzenia mają  stworzyć swoje unikatowe siedlisko roślin żyjących ze sobą w symbiozie. Takie założenia wpływają korzystnie na bioróżnorodność w miejscu ich założenia, są też ekologiczne. Dodatkowo,  dobrze skomponowane, zapewniają długi okres atrakcyjności nasadzeń. Stworzenie tego typu rabat wymaga jednak sporej wiedzy oraz wyboru odpowiednich gatunków, a zwłaszcza ich odmian, które różnią się od siebie wieloma parametrami. Odmiany są szczegółowo dobierane pod względem koloru, wysokości, długości kwitnienia, faktury liści, formy sylwetki czy utrzymania zaschniętej formy atrakcyjnej zimą. Dla przedłużenia okresu atrakcyjności rabat wprowadziliśmy także nasadzenia roślin cebulowych, które zapewnią kwitnienie już od wczesnej wiosny. Warto zaznaczyć, że tego typu założenia nie wymagają częstej pielęgnacji i podlewania.

  Aby sztucznie nie dzielić terenu na obszary położone na stropie i poza nim,  rzeka aktywności zachowuje jednakowy charakter nasadzeń na całej swojej długości. Jedyną różnicą są wprowadzone na terenie gruntu rodzimego pojedyncze nasadzenia drzewek owocowych.

duża rabata bylinowa
duża rabata bylinowa

Konsultacje z Inwestorem i architektami
 • konsultacje z architektami
  W trakcie pracy, koncepcję konsultowaliśmy mailowo i telefonicznie z architektami. Wymieniliśmy  liczne maile, a uwagi nanosiliśmy  na bieżąco. Ważnym elementem współpracy z architektami była także pomoc w kolorystyce nawierzchni. Na prośbę architektów wykonaliśmy plansze roślin z wrażeniowym rzutem obrazującym kolorystkę nasadzeń. Architekci rozważali dwie opcje kolorystyczne dla nawierzchni – odcienie ceglaste i bardziej standardowe odcienie szarości. Z tego względu zaproponowaliśmy rzekę aktywności  w dwóch opcjach kolorystycznych. Ostatecznie, Inwestor zdecydował się na odcienie ceglaste oraz czerwono-żółte nasadzenia z przełamującymi odcieniami fioletu i różu.
  Projektowane dziedzińce miały być ze sobą spójne. Zachowaliśmy więc powtarzalne motywy nasadzeń między innymi na wzniesieniach. Jednak, zgodnie z założeniami Inwestora, każdy z dziedzińców posiada inne, indywidualne elementy architektoniczne lub krajobrazowe. W zależności od  miejsca zaprojektowaliśmy amfiteatr,  strefę krajobrazową w postaci żwirowego ogrodu deszczowego i licznych górek z drzewami atrakcyjnymi w okresie jesiennym i stanowiącymi pokarm dla ptaków. Elementy te były rozwiązywane wspólnie z architektami. Istotną kwestią w projektowanej strefie krajobrazowej było otworzenie ogrodu żwirowego, który miał służyć tzw. małej retencji, czyli zatrzymaniu i spowolnieniu spływu wody z najbliższych terenów. Wprowadzanie tego typu rozwiązań jest istotne, zwłaszcza na skalę lokalną. Co więcej, w połączeniu z inwestycjami związanymi z dużą retencją,  pozwala na skuteczne zapobieganie powodziom i podmyciom.
 • spotkania online
  Ze względu na lokalizację siedziby Inwestora oraz pandemię koronawirusa większość spotkań z Inwestorem odbyliśmy online. W trakcie pracy nad każdym z etapów odbyliśmy minimum dwa spotkania z zespołem upoważnionym do pracy nad projektem składającym się ze specjalistów z różnych dziedzin. W trakcie spotkania przedstawialiśmy prezentacje, plansze, omawialiśmy wszystkie pomysły i problemy projektowe. Po każdym ze spotkań Inwestor przesyłał zebrane uwagi.  Do uwag odnosiliśmy się mailowo i wprowadzaliśmy je na bieżąco do projektu. Plansze odsyłaliśmy i konsultowaliśmy z architektami i kolejno z Inwestorem.
Etap 3. Opracowanie Projektu wykonawczego
 • projekt zieleni
  Po uzyskaniu akceptacji architektów i Inwestora i zamknięcia etapu koncepcji opracowaliśmy projekt  wykonawczy. W projekcie zawarliśmy rzut całego dziedzińca oraz szczegółowe detale nasadzeń np. rabat bylinowych na rzece aktywności czy strefy krajobrazowej. Tak powstały rysunki wykonawcze dużej rabaty bylinowej – to będzie jedna z większych realizacji. Do każdego z etapów opracowywaliśmy odpowiednią ilość rysunków potrzebnych do przekazania przyszłemu wykonawcy. W projekcie wykonawczym zawarliśmy także szczegółowy opis z informacjami dotyczącymi sposobu sadzenia roślin czy wymagania dotyczące materiału roślinnego. Bardzo istotnym elementem projektu wykonawczego jest tabela z zestawieniem materiałów. W tabeli zwarte są dokładne wytyczne dotyczące parametrów sadzonych roślin (np. zalecanych obwodów pni, wysokości sadzonek krzewów itp.). Materiał roślinny dla każdej inwestycji jest przez nas szczegółowo określany. Dzięki temu przedstawione przez wykonawców wyceny są łatwe do porównania dla Inwestora.

Projekt powstał na zlecenie i we współpracy z B2 Studio.