Projektowany park kieszonkowy zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Juliusza Lea, Mariana Smoluchowskiego i Leopolda Staffa w Krakowie. Teren stanowi dziedziniec wewnętrzny dla przylegających do niego od trzech stron bloków mieszkalnych, sąsiaduje on także z Niepublicznym Przedszkolem “Iskierka”. Teren charakteryzował się występowaniem dużej ilości zieleni, w tym głównie drzew i krzewów liściastych. Częściowo przez duże zacienienie skweru oraz nieprawidłowe ukształtowanie terenu obszar był ciągle podmokły i nieprzyjemny. Przeszedł w ostatnim czasie jednak dużą metamorfozę o czym między innymi mówi jeden z mieszkańców na załączonym filmie.

Projekt ma na celu zachowanie cennych egzemplarzy zieleni istniejącej, wprowadzenie jednolitego układu kompozycyjnego, stworzenie nowych stref funkcjonalnych, w tym przestrzeni rekreacyjnych, placów zabaw i siłowni zewnętrznej służących integracji lokalnej społeczności. Projekt wprowadza także nowe elementy małej architektury oraz zieleni.

Idea i układ kompozycyjny

Proponowany jest układ centralny, o charakterze parkowym. Głównym punktem projektu jest duży trawnik o narysie koła, na którym zlokalizowane są pojedyncze egzemplarze drzew liściastych.  Jest to idealne miejsce na rozłożenie koca, leżaka czy zorganizowanie pikniku dla okolicznych mieszkańców. Od strony południowej i wschodniej, do trawnika przylega plac zabaw. Możemy wyodrębnić dwie główne części placu zabaw, połączone ze sobą ścieżką z drewnianych pieńków.  Zlokalizowane zostały tu zabawki przeznaczone do skakania, bujania się i wspinania. Co więcej, plac zabaw rozciąga się w południowej części założenia, co powoduje, że stanowi niejako mały tor przeszkód, z dużą ilością drewnianych elementów służących skakaniu i wspinaniu się.
Teren nie jest jednak przeznaczony wyłącznie dla dzieci – w zachodniej części placu zabaw zlokalizowana jest siłownia na wolnym powietrzu. Umieszczenie siłowni na trenie placu zabaw, daje rodzicom możliwość jednoczesnego pilnowania dzieci oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Park kieszonkowy przy Lea w Krakowie

Plac zabaw oraz siłownia są oddzielone od zabudowy nasadzeniami niskiej roślinności. Dodatkowym atutem projektu jest dobre ocienienie terenu placu zabaw i siłowni poprzez wpisanie ich układu pomiędzy istniejące na terenie drzewa.

Roślinność

Ze względu na lokalizację, zwłaszcza dużą ilość zieleni wysokiej, wykorzystane zostały głównie rośliny lubiące cień oraz półcień. Zastosowano nasadzenia pasowe, jednolite gatunkowo – większość stanowią cieniolubne byliny, o atrakcyjnym ulistnieniu, oraz trawy. Zabieg ten pozwala dodatkowo podkreślić charakter parkowy założenia. W miejscach o większym nasłonecznieniu wprowadzone zostały róże okrywowe oraz trawy o ozdobnych kwiatostanach.

Nasz park kieszonkowy jest właśnie na etapie budowy więc niedługo uzupełnimy wpis o zdjęcia z realizacji 😉