Wykonany projekt zieleni jest fragmentem Parku przyległy do budynku Centrum Dialogu w Parku Ocalałych – pomiędzy ulicą Oblęgorską, Wojska Polskiego, Brzeską i ogródkami działkowymi przy ul. Źródłowej w Dzielnicy Łódź – Bałuty. Park Ocalałych jest jednym z najmłodszych łódzkich parków, tworzonym w latach 2004 – 2009. Jest wyrazem solidarności ze społecznością Żydów Łodzi z ponad 50 miast polskich i Europy, wszystkimi, którzy przeszli przez Litzmannstadt Ghetto i zginęli w obozach zagłady w Chełmnie nad Nerem, Auschwitz –Birkenau i innych Jego powstanie wiąże się z obchodzoną w 2004 roku w Łodzi 60. rocznicą likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Ghetto. Wtedy to zostały posadzone pierwsze drzewa przez osoby ocalałe z łódzkiego getta i członków ich rodzin.
Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni przy realizacji pt:. „Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Centrum Dialogu oraz infrastruktury technicznej w tym obsługi komunikacyjnej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83

Na terenie „Centrum Dialogu” projektuję się roślinność liściastą i iglastą o zróżnicowanej formie pokroju, kolorystyce ulistnienia i kwiatów. Projekt zieleni dostosowano do projektowanego zagospodarowania terenu wprowadzając dodatkowo nowe, alternatywne rozwiązania.

Założeniem projektu jest stworzenieprojektu zieleni, która będzie współgrać z projektowanym budynkiem i podkreślać jego walory estetyczne. Unika się wprowadzania nieregularnych form wolnostojących. Wprowadzane elementy mają tworzyć zdecydowane linie w przestrzeni, bez wprowadzania zbyt wielu ozdobników. Projekt zieleni zakłada wprowadzenie roślinności w różnych odcieniach zieleni o małej intensywności kwitnienia tak aby współgrała z surową elewacją budynku.

Przy mocnej bryle Centrum Dialogu sadzone są głównie duże drzewa. W pobliżu budynku zaplanowane jest posadzenie Platana klonolistnego, ozdobnego nie tylko z jasnozielonych liści, ale również bardzo charakterystycznej kory. Na granicy opracowania od strony zachodniej projektowany jest szpaler z platanów, rosnących w formie ciętej – rozpiętych na bambusowych podporach.

centrum dialogu 2

Projekt zakłada stworzenie układu zieleni na żwirze. „Sucha rzeka” to kompozycja kamienno-żwirowa, spójna z całością założenia projektowego. Wśród różnej wielkości głazów i kamieni posadzone zostały rośliny sucholubne. Skromny dobór traw i bylin ma nadać surowy charakter kompozycji.

centrum dialogu 8 centrum dialogu 3

Centrum Dialogu im. M.Edelmana #museum #centre #dialoguecentre #dialogue #lodz #poland #polska #jankarski #karski #edelman #nocmuzeow #nocmuzeow2014

Za powyższe zdjęcia dziękuję: lodzbuduje.p

http://www.fasadasystem.pl

http://lodz.gazeta.pl /Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

oraz również z www.skyscrapercity.com:  Fotki by Coach_lodz