Projekt zieleni miejskiej – konkurs na PLAC WOLNICA w Krakowie. Niniejszej koncepcji zagospodarowania Placu Wolnica przyświecał szereg idei, związanych głównie z przywracaniem go różnym grupom ludzi.  W obecnej formie Rynek zdaje się nie służyć nikomu, mimo posiadania wielu niezaprzeczalnych zalet.  Lokalizacja i rozmiar placu dają mu wielki potencjał – starannie dobrane rozwiązania architektoniczne sprawią, iż stanie się miejscem spędzania wolnego czasu, atrakcyjnym przystankiem lub nawet miejscem docelowym.

Wzmocnienie identyfikacji Placu chcemy osiągnąć poprzez iluminację elewacji Ratusza – dominanty miejsca oraz uwydatnienie fontanny jako głównego akcentu kompozycyjnego na płycie placu.  Nowa aranżacja fontanny sprawi, że będzie bardziej wyeksponowana. Podniesienie brzegów niecki umożliwi siadanie na nich, co przyciągnie do niej ludzi.  Wśród krakowskich placów miejskich Plac Wolnica to ten, „gdzie siedzieliśmy w czerwcu przy fontannie”.

Wykreowaniu placu jako miejsca spotkań i aktywności społecznej wydaje nam się szczególnie ważne, toteż realizacji tego celu służy najwięcej elementów projektu.  Plac stanie się miejscem, w którym chętnie się przebywa, dzięki atrakcyjnej i funkcjonalnej małej architekturze – ławkom wyposażonym w elementy umożliwiające wspólne spędzanie czasu przy szachach, tryktraku, go, czy puzzlach.  Przekształcenie jezdni i chodnika wzdłuż wschodniej pierzei w ciąg pieszo – jezdny połączy stworzoną w ten sposób promenadę z płytą placu.  Zabieg ten nie tylko zintegruje plac z pierzejami, ale i stworzy więcej miejsca dla ogródków pubów i restauracji.

Dawny Rynek Kazimierski dorównywał pod wieloma względami Rynkowi Głównemu.  Symbolicznym aktem przywrócenia prestiżu będzie „oddanie mu” części na północ i południe od Muzeum Etnograficznego, obecnie zaniedbanych i używanych jedynie w celach komunikacyjnych.  W ten sposób otrzymujemy modelowy plac – taki, który wykracza poza własne granice.  Użytkownik na okolicznych ulicach  znajduje się w przedsionku wyjątkowego wnętrza urbanistycznego.

Kolejnym celem projektu jest poprawienie estetyki placu.  W ramach koncepcji  zagospodarowania zaproponowano szereg działań mających nie tyle zmienić istniejący Plac, co wydobyć jego walory. W projekcie zachowana została kompozycja i materiał istniejącej płyty Placu, a użyte pierwotnie materiały – granit i porfir – wykorzystano do stworzenia nowych nawierzchni chodników i  placów przed i za budynkiem Ratusza.  Część placu znajdująca się na północ od Muzeum Etnograficznego ma kompozycję nowoczesną, światła w nawierzchni kierują w stronę placu i Muzeum Inżynierii Miejskiej, poprzez nowe niskie nasadzenia otrzymujemy również  „bramę” na plac. W tej części placu zaproponowano także ustawienie rzeźby – akcentu i równocześnie 'wizytówki’ MIM.
Nowy wygląd zyskuje też plac przed Muzeum Etnograficznym – tutaj spokojna kompozycja porfirowej nawierzchni podkreśla wejście do budynku i płynnie łączy się z główną częścią Placu.
Projekt zakłada również wprowadzenie nasadzeń nowej zieleni niskiej i wysokiej w postaci szpalerów drzew wzdłuż wschodniej i południowej pierzei placu oraz greenwall’i – zielonych ścian w krajobrazie. W północnej części placu zastosowano wyższe przegrody, będące jednocześnie stojakami na plakaty. Od strony parkingu tworzą one ażurową zieloną płaszczyznę, kalibrującą widok, ale nie będącą całkowitym oddzieleniem placu od ciągu komunikacyjnego.
Drugi rodzaj greenwalli to niskie konstrukcje stalowe obrośnięte pnączami tworzące swoiste żywopłoty.
Projektowana mała architektura to zestaw mebli miejskich o prostych formach, nie konkurujących z architekturą placu. Spokojne w formie ławki, kosze, stojaki na rowery, fontanna, czy konstrukcje na zieleń wykonane są z klasycznych materiałów –  stalowych ram, połączonych z drewnianymi siedziskami. Dodatkowym elementem dekoracyjnym są światła montowane w niecce fontanny, słupach witryn wystawienniczych, słupkach ulicznych, czy ramach stalowych podtrzymujących zieleń. Oprócz nowych lamp ulicznych pełnią one funkcję dodatkowego oświetlenia Placu.

Nowe elementy nie wpływają negatywnie na elastyczność placu – możliwe jest wydzielenie dużego obszaru służącego do organizacji koncertów, teatrów ulicznych, wydarzeń sportowych, większych wystaw i targów.

Promenada we wschodniej części placu stanie się ważną częścią pieszo – rowerowego szlaku Podgórze – Kazimierz.  Wszystkie opisane powyżej zabiegi sprawią, że Plac będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem na odpoczynek, ale i celem samym w sobie.