Przedmiot opracowania – projekt parku leśnego

Przedmiotem opracowania jest projekt parku leśnego w Janowiczkach. Miejsce, w którym powstać ma nowy Park Wiejski znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren jest pomnikiem historii. Ze względu na to projekt Parku zakłada jak najmniejszą ingerencję w teren. Ma się on wtapiać w otoczenie, a jednocześnie poprawiać jakość przestrzeni przylegającej do historycznych obiektów. Przy projektowaniu zieleni w Parku w Janowiczkach jak tworzeniu i małej architektury ważny jest taki dobór elementów, aby współgrał on z atmosferą miejsca.

Teren opracowania to las liściasty głównie składający się z olchy czarnej (Alnus glutinosa) i klonów (Acer pseudoplatanus, Acer negundo). Pojedynczo występują na tym terenie – bliżej otwarcia widokowego – drzewa owocowe (Prunus). W podszyciu lasy rozprzestrzenił się bez czarny (Sambucus nigra), głóg (Crateagus sp.) oraz róża rozłogowa (Rosa rugosa). Po wycięciu niewielkich okazów samosiejek przez mocno ażurowe, nie najmocniej wykształcone korony drzew do dna lasu dochodzi bardzo dużo światła. Takie warunki świetlne, duża wilgotność oraz żyzność gleby pozwala na wprowadzanie atrakcyjnych gatunków odpowiednich do miejsca pod kątem siedliska oraz charakteru (ważne przy projektowaniu zieleni) . Obecnie występujące na tym terenie gatunki w przeważającej większości nie należą do atrakcyjnych, czy cennych. Występujące na terenie olsze czarne powoli zamierają, tak że w przyszłości postuluje się sukcesywne wymienianie ich na nowe gatunki. Nowe nasadzenia, rekultywacja terenu i okresowa pielęgnacja pozwoli zahamować występowanie tych gatunków. Wybór roślin projektowanych zakłada niewprowadzanie roślin egzotycznych, a także mających charakter ściśle ogrodowy. Bliskie sąsiedztwo pól uprawnych wymusza staranny dobór składu gatunkowego na projektowanym terenie w taki sposób, aby nowo wprowadzane rośliny nie zagrażały rozplenieniem na pola uprawne. Wprowadzana rośliny muszą odpowiadać warunkom siedliskowym terenu (gleba, wilgotność, nasłonecznienie, stan gatunkowy istniejący). Dodatkowo proponowane gatunki wymagają minimum pielęgnacji, co spełnia warunek Inwestora.

Projektowany park będzie kolejnym obiektem w okolicy wartym odwiedzenia. Dobry dojazd i wygodny parking sprzyja odwiedzaniu rozbudowujących się terenów rekreacyjny okolicy. W okolicy Kopca znajdują się obecnie: Pomnik Bartosza Głowackiego, plac zabaw i ścieżka zdrowia. Planowana jest rewitalizacja terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie do Parku , poprzez budowę nowej ścieżki o nawierzchni z piaskowca i nowej altany
wypoczynkowej.

KOMPOZYCJA:

Ścieżka pod kopcem doprowadzi nas do „bramy” do parku.

brama---wejście-do-parku

Wejście zaakcentowane lekką bramą stanowi znak w przestrzeni i zachęca do rozpoczęcia zwiedzania, jak również wskazuje, że przechodzimy do wyodrębnionej nowej przestrzeni. Projekt poza kilkoma mocniej zaaranżowanymi punktami (plac zabaw, strefa biwakowa) poprzez coraz mniejszą ingerencję w teren wtapia się w otoczenie. Oddalając się od placyków niezauważalnie park przechodzi w las i łąki kwietne. Koncepcja Parku Wiejskiego zakłada stworzenie kilku stref funkcjonalnych. Odwiedzający mogą spacerować po wytyczonych ścieżkach żwirowych, jak również zachęca się do schodzenie z wytyczonych tras w naturalistycznym parku leśnym. Na dłuższy odpoczynek można wybrać jeden z ogrodów tematycznych. Centrum założenia to ogród róż okrywowych zaprojektowanych w formie dużego kwietnika otoczonego kolistą aleją wzdłuż której rozstawione są ławki. Z niego dalej ścieżka prowadzi do ogrodu dziecięcego i ogrodu roślin cienia. Idąc w stronę południową mijamy miejsce biwakowe z wytyczonym miejscem grillowym i ławami biwakowymi. W najdalej położonej na południe części parku znajduje się altana.

ZIELEŃ:

Projekt zieleni jest najważniejszy. Przed przystąpieniem do projektu zieleni przeprowadzono inwentaryzację zieleni (spis roślin zawiera załącznik nr 1.). Na podstawie przeprowadzonych analiz siedliska wyodrębniono zestaw gatunków odpowiednich do nasadzenia na projektowanym terenie. Zgodnie z założeniami projekt zieleń zakłada sukcesywną wymianę drzewostanu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 projektu zieleni – gospodarki –  wyznaczono drzewa do wycinki. Są to egzemplarze Olszy czarnej (Alnus glutinosa) o złym stanie zdrowotnym. Projektowane nowe gatunki krzewów, bylin, krzewinek i pnączy spełniają kryteria zarówno estetyczne jak i botaniczne. Projektowana zieleń spełnia funkcję ozdobną, poprzez dekoracyjne liście, kwiaty lub owoce. Nowe nasadzenia wg projektu zieleni to swobodne rabaty z niskimi krzewami i bylinami w warstwie podszycia, byliny i rośliny cebulowe wzbogacające runo leśne, a także nowe egzemplarze drzew liściastych. Dodatkowo w pobliżu pni drzew i pergoli zaprojektowano nasadzenia pnączy.

NAWIERZCHNIA:

Schemat nawierzchni podyktowany jest układem funkcjonalnym parku. Główne wejście do parku zaplanowane jest w północnej części parku, od strony nowego ciągu komunikacyjnego wiodącego do altany. Nawierzchnie są dopasowane do proponowanych na ścieżce wiodącej do podnóża Kopca. W parku przewagę stanowią przepuszczalne ścieżki żwirowe, jedynie w okolicy głównego wejścia proponuje się ścieżkę kamienno-żwirową, ze względu na większe natężenie ruchu, a także spójne połączenie z ścieżką wiodącą do wejścia na Kopiec. Rozmieszczenie poszczególnych nawierzchni określa schemat zagospodarowania terenu działki, opracowany na mapie w skali 1:200 (rys.5, rys.6)

Plac zabaw wykonany z naturalnych materiałów posiada bezpieczne nawierzchnie, które ładnie wkomponowują się w otoczenie. Materiału takie jak ścinki kory, piasek i bezpieczna nawierzchnia elastyczna (w kolorach naturalnego beżu) doskonale współgrają z otoczeniem.

bezpieczna-nawierzchnia-na-placu-zabaw-naturalnym---ścinki drewniane-zabawki---plac-zabaw-w-parku-leśnym

MAŁA ARCHITEKTURA:

Projektowana mała architektura w całości wykonana będzie z impregnowanego drewna. Projektowane elementy są spójne z już istniejącymi w okolicy Kopca. Wszystkie nowe elementy należy zafundować. Fundamenty pod urządzenia oraz ławki należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
Proponuje się nowe elementy małej architektury takie jak:

  • Ławka
  • Tablica informacyjna duża
  • Tablice informacyjne małe
  • Kosz na śmieci
  • Brama / wejście do parku
  • Pergola – typ 1
  • Pergola – typ 2
  • Ławy do opalania
  • Grill
  • Altana

Dodatkowo w parku zaprojektowane zostały elementy placu zabaw. Jako wyposażenie placu przewidziano proste, drewniane elementy takie jak rampa, czy pieńki do skakania. Zabawki wybrane zostały z oferty firmy LARSLAJ, która zaproponowała serię wykonaną z drewna uzupełnienie o liny w naturalnych barwach. projekt parku leśnego 

drewniane-zabawki-na-placu-zabaw
W okolicy części dla dzieci znajduje się też część edukacyjna parku – mini ogród botaniczny. Są to rabaty roślin leśnych z oznaczeniami gatunków.