Projekt  Stacja Wisła w Krakowie – czyli jak powstał park na Zabłociu

Projekt Stacja Wisła powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Teren pomimo położenia, a przylega bezpośrednio do bulwarów Wisły na krakowskim Zabłociu, przez lata ulegał ciągłej degradacji. Zajeżdżony przez samochody pełnił funkcję dzikiego parkingu, a nawet wysypiska śmieci w centrum miasta. Pierwsi o park na Zabłociu zaczęli walczyć mieszkańcy. Zauważyli, że miejsce to ma swój potencjał. I tak powstał pierwszy plan. Pierwotną koncepcję stworzył wtedy jeszcze student drugiego roku – Michał Grzybowski. Na podstawie jego pracy w 2016 roku ZZM zlecił opracowania projektu budowlanego firmie Jakabe – głównemu wykonawcy. Nasza pracownia zajęła się opracowaniem projektu Stacji Wisła w zakresie architektury krajobrazu. W ramach opracowania wykonano inwentaryzację zieleni, przygotowano wniosek na usuniecie starych i niebezpiecznych drzew oraz przygotowano projekt nasadzeń. Nowa zieleń odgrywa ważny element dla całej przestrzeni, która jest bardzo zróżnicowana. W Parku Stacja Wisła powstało w sumie 12 stref rekreacyjnych w tym między innymi miejsce piknikowe, naturalny plac zabaw, łąka kwietna, farma miejska, czy ogród deszczowy. Dzięki temu, jest to miejsce bardzo przyjazne dla mieszkańców – to miejsce spotkań lokalnych społeczności. Nie tylko dzięki estetyce tego miejsca, ale również walorom społecznym projekt dostał wiele nagród i wyróżnień.
projekt Stacja wisła - projekt zagospodarowania terenu

Kilka słów o położeniu Parku Stacja Wisła:

Teren zlokalizowany jest na terenie dzielnicy XIII–Podgórze, przy Bulwarze Lotników Alianckich, w pobliżu Mostu Kotlarskiego. Jego południową granicę wyznacza przebieg ul. Zabłocie, natomiast wschodnią–droga wewnętrzna. Zachodni kraniec terenu znajduje się u wylotu ul. Przemysłowej. Planuje się w niedługim czasie powiększenie przestrzeni parku o kolejne działki. Na razie park cieszy się dużym zainteresowaniem.

Zieleń w projekcie Stacja Wisła:

Wykonaliśmy kompleksowy projekt w zakresie zieleni. Naturalne siedlisko przedmiotowej działki to łęg topolowo–wierzbowy.  Pierwotnie teren był mocno zdegradowany (dawna stacja kolejowa) i  porośnięty w przeważającej większości gatunkami inwazyjnymi. Ze względu na trudne warunki glebowe, jak również duże zagęszczenie grup roślin ogólny stan roślin na terenie powstającego parku można oceniono jako średni. Część drzew wskazanych w inwentaryzacji oznaczono także jako potencjalnie niebezpieczne dla przyszłych użytkowników parku. Krzewy porastające teren to prawie wyłącznie bzy czarne, będące w złym stanie–rosną w zacienieniu i są przerzedzone. W ramach inwentaryzacji zieleni, czyli oceny stanu zdrowotnego istniejącej szaty roślinnej wytypowano

-egzemplarze zieleni przeznaczone do usunięcia z powodu stwarzanego przez nie zagrożenia wynikającego ze złego stanu fitosanitarnego lub będące przedstawicielami gatunków inwazyjnych
-egzemplarze zieleni przeznaczone do usunięcia z powodu kolizji z planowaną inwestycją,
-egzemplarze zieleni przeznaczone do zachowania, do wykorzystania w kompozycji przyszłego parku.

Ponieważ obszar należy do Salici-Populetum-nadrzecznego łęgu wierzbowo–topolowego, w projekcie uwzględniono nasadzenia drzew i krzewów o naturalnych pokrojach zgodnych z siedliskiem. Charakter parku miał być jak najbardziej naturalny. W projekcie przewidziano nasadzenia nowych drzew liściastych z gatunków:
1. Tilia cordata, obw. 100cm-2szt.
1A.Tilia cordata, obw. 16-18szt.-1 szt.
2. Ulmus glabra, obw.20cm-8 szt.
3. Populus tremula, obw. 16-18cm-13szt.
4. Salix x sepulcralis 'Chryzocoma’, obw. 50cm, 1szt.
5. Amelanchier lamarckii-17szt.Forma wielopniowa

Projektowanenasadzenia krzewów liściastych:
6.Salix viminalis-25m2-300szt.
7.Salix purpurea 'Nana ’-10m2-30szt.
8. Cornus sanguinea-55m2-165szt.
9. Cornus alba-215m2-645szt.

Łąka kwietna
W zachodniej i południowej części terenu zaprojektowano łąkę kwietną. Będzie ona zarównociekawym izmieniającym się przez cały sezon obszarem, który jednocześnie przyczyni się do sprowadzenia owadów i zwiększenia bioróżnorodności na obszarze parku.

Pozostałe elementy projektowanej zieleni to rabaty bylinowe z roślin cieniolubnych i rabaty z bylin i traw do osłońca, jak na rysunku projektu zieleni, w tym m.in:
-wzniesienia terenu obsadzone trawami ozdobnymi i bylinami stanowiące ekran oddzielający teren Parku od ulicy, od strony wschodniej,
-nasadzenia z traw ozdobnych, w tym ogród deszczowy, w okolicy pawilonu,
-niskie donice od strony wejścia od strony zachodniej obsadzone trawami ozdobnymi i bylinami,
-rabaty roślin cieniolubnych pod istniejącymi i projektowanymi drzewami.

Projektowane gatunki to min.:

10. Pennisetum alopecuroides „Hameln”-108szt.
11. Miscanthus sinensis 'Kleine Fontain’-75szt.
12. Carex elata-70szt.
13. Echinacea purpurea-1035szt.
14. Calamagrostis brachytricha-912szt.
15. Achillea millefolium „Cerise Queen”-657szt.
16. Vinca minor-1408szt.
17. Panicum virgatum 'Heavy metal’-720szt.
18. Salvia nemorosa „Ostfriesland”-252szt.
19. Waldsteinia ternata-2400szt.
20. Anemone nemorosa-800szt.
21. Geranium macrorrhizum-1070szt.
22. Dryopteris filix-mas-150szt.
23. Aruncus dioicus-150szt.
24. Persicaria amplexicaulis-333szt.
25. Sedum spectabile „Brillant”-50szt.
26. Viola odorata-320szt.
27. Scilla siberica-15000szt.
28. Hedera helix-600szt.
29. Clematis alpina-20szt.

projekt Stacja Wisła - projekt nasadzeń
Projekt Stacji Wisła oparty został na doskonale przygotowanej koncepcji projektowej. To bardzo dobry przykład realizacji publicznej, wręcz modelowy. Na wnioski mieszkańców miasto zorganizowało konkurs, w którym wyłoniono bardzo dobrą zwycięską pracę. Praca ta, oparta na wnioskach wypływających z konsultacji społecznych była odpowiedzią na oczekiwania Krakowian.  Na jej podstawie zlecono wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Przez cały proces projektanci mieli cykliczne spotkania z wnioskodawcami projektu. Dzięki tym wszystkim mechanizmom udało się dzięki zaangażowaniu wielu osób stworzyć przyjazną przestrzeń, z której dumni są nie tylko projektanci, ale i zadowoleni są mieszkańcy. A przecież właśnie o to chodzi.