LOKALIZACJA

Na rogu ulicy Aleje Pokoju i Stanisława Lema w Krakowie zlokalizowany jest niewielki teren zielony. Skwer znajduje się w pobliżu jednego z ważnych przystanków komunikacji miejskiej jak i kilku ścieżek rowerowych. Jego obecny stan pozostawia wiele do życzenia – zieleń jest zaniedbana a przez środek terenu przebiega częściowo utwardzona droga będąca pozostałością po jeden z pobliskich budów. Mimo to, teren posiada potencjał – rosną na nim duże i bardzo ładne egzemplarze wierzby płaczącej, a jego lokalizacja powoduje, że jest regularnie uczęszczany.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie terenu oraz udostępnienie terenu okolicznym mieszkańcom.

ISTNIEJĄCA ROŚLINNOŚĆ

Na terenie znajdują się samosiewy bądź pozostałości drzew owocowych z terenów pobliskich ogrodów działkowych. Są to stare drzewa, często o złym stanie fitosanitarnym. Ponadto, na terenie występują gatunki inwazyjne takie jak klon jesionolistny i robinia akacjowa.

Projekt przewiduje zachowanie najcenniejszych egzemplarzy drzew oraz sukcesywną wymianę pozostałego drzewostanu.

PROJEKT SKWERU MIEJSKIEGO – SKWER WIECZYSTA

MAŁA ARCHITEKTURA I NAWIERZCHNIE

Projekt zakłada wprowadzenie żwirowej ścieżki pieszej, w której co jakiś czas pojawiają się białe pasy ułożone z płyt betonowych. Pasy te mają różne długości i wychodzą poza narys ścieżki wcinając się w trawnik i łąkę. Część płyt zastąpiona jest siedziskami betonowymi w formie sześciennej kostki, co daje wrażenie, że niektóre płyty zostały wyniesione. Takie same kostki są zlokalizowane na trawniku, w pobliżu grupy wierzb jako samodzielne siedziska. W miejscu poszerzenia ścieżki umieszczono także kilka stojaków na rowery.

ROŚLINNOŚĆ

Wprowadza się roślinność w postaci drzew owocowych kwitnących na różowo, których pnie pomalowane są na kolor biały. Dobrane zostały gatunki drzew przystosowane do warunków miejskich, które posiadają zmniejszone owoce długo pozostające na drzewie. Dzięki temu skwer będzie także atrakcyjnym miejscem dla żyjącego w mieście ptactwa. Drzewa rozmieszczone są w kilku grupach na terenie łąki kwietnej, która zlokalizowana jest na całości terenu po jednej stronie ścieżki. Jest to atrakcyjna i stosunkowo łatwa w utrzymaniu forma. Łąka składa się z gatunków kwitnących w odcieniach bieli i różu co wpisuje się w ogólną kolorystykę projektu.

Przewodnim kolorem występującym w projekcie jest biały. Pojawia się w postaci elementów małej architektury, nawierzchni a także roślinności. Kolor biały ciekawie kontrastuje z otaczającą do zielenią.

Skwer Wieczysta ma stanowić miejsce na krótki postój dla rowerzystów, osób czekających na tramwaj czy autobus a także okolicznych mieszkańców.