Wpisy

Doradztwo przed zakupem działki – inwentaryzacje zieleni

Zakup działki budowlanej to ważna decyzja. Przed jej podjęciem warto jednak dokładnie sprawdzić opłacalność planowanej inwestycji. Najbardziej popularną metodą sprawdzania opłacalności zakupu danej nieruchomości jest wykonanie analizy chłonności terenu. Usługę tą świadczą najczęściej architekci urbaniści. Warto pamiętać także o zieleni na działce, która wbrew pozorom może wpłynąć na opłacalność zakupu danej działki lub znacznie zwiększyć koszty inwestycji. Z tego względu oferujemy Wam pomoc – doradztwo przed zakupem działki w postaci doradztwa w zakresie zieleni.

Jak zieleń może wpłynąć na koszty planowanej inwestycji?

Jeśli na interesującej was działce znajduje się znaczna ilość zieleni, należy wziąć pod uwagę możliwość jej kolizji z planowaną inwestycją. Niezależnie od tego, czy macie już dość konkretną wizję w głowie czy nie, warto dowiedzieć się z jakimi kosztami musicie się liczyć.

W przypadku pojedynczych drzew na działce, kwoty są z reguły niewielkie i często zastępowane nasadzeniami zastępczymi. Jeśli jednak drzew jest więcej lub tworzą skupiska, sprawa może być nieco bardziej skomplikowana. Ale zacznijmy od początku.

Nie każde drzewo czy krzew wymaga uzyskania zgody na wycinkę. Jeśli rosnące na terenie waszej działki drzewa nie posiadają na wys. 5 cm obwodu 50, 65 lub 80 cm (w zależności od gatunku), nie wymagają zgody na wycinkę. Zgody także nie wymagają krzewy rosnące w skupisku poniżej 25 mkw. Poza tym, ustawa określa szereg dodatkowych zasad dla których drzewo lub krzew może być zwolnione od wymogu uzyskania zgody na wycinkę lub wręcz przeciwnie.

Jeśli jednak na terenie waszej działki rośnie wiele drzew i krzewów, które posiadają wymiary przekraczające wymienione powyżej, konieczne będzie złożenie wniosku o zgodę na wycinkę do odpowiedniego urzędu. W zależności od przyczyny wycinki i charakteru waszej inwestycji, możecie zostać zobowiązani do wykonania nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa. Jeśli jednak drzewa nie przekraczają parametrów 80 i 120 cm na wys. 130 cm nie powinniście liczyć się z dodatkowymi kosztami wycinki. W przypadku gdy parametry te zostały spełnione, urząd może obciążyć Was nie tylko koniecznością wykonania nasadzeń ale też opłatą za planowaną wycinkę. Opłaty te przelicza się według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. W przypadku pojedynczych drzew rosnących na działce kwota jest łatwa do policzenia. Szczegółowe informacje o tym jak policzyć koszty wycinki znajdziecie TU. W przypadku dużych terenów wykonujemy inwentaryzacje szacunkowe określające przybliżone koszty dla Inwestora.


Na czym polega szacunkowa inwentaryzacja zieleni?

Szacunkowa inwentaryzacja zieleni charakteryzuje się mniejszą szczegółowością. Nie oceniamy każdego drzewa z osobna poprzez podanie jego dokładnych parametrów (średnicy korony, pierśnicy, wysokości, opisu stanu sanitarnego). W trakcie takich inwentaryzacji teren dzielimy jest na grupy/ sektory. Grupy te mogą charakteryzować się np. innym składem gatunkowym czy zagęszczeniem roślinności. Każdą grupę opisujemy oddzielnie. Podajemy szacunkowe ilości roślin dla danej grupy, średnie obwody, szacunkowe ilości zieleni wymagającej uzyskania zgody na wycinkę, szacunkowe koszta wycinki. Dzięki temu dokument pozwalający określić koszty inwestycji na potrzebę inwestora przygotowujemy znacznie szybciej niż w przypadku inwentaryzacji szczegółowej. Jest on także wystarczający do oceny przybliżonych kosztów.

Doradztwo przed zakupem działki – o czym jeszcze należy pamiętać?

Przy każdej inwentaryzacji bierzemy pod uwagę także charakter terenu. Poniżej wymieniamy elementy mogące wpływać na możliwość wycinki drzew i związane z nią koszty:

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
  • lokalizacja terenu na obszarze objętym opieką konserwatorską (teren zabytkowy, zabytkowy układ urbanistyczny itp.)
  • lokalizacja terenu na obszarze na terenach objętych formami ochrony przyrody, czyli np. park narodowy/krajobrazowy/rezerwat przyrody itp.
  • pomnikowe parametry drzewa

Pamiętajmy jednak, że czasami warto zachować zieleń wysoką na terenie działki. Zaplanowanie inwestycji tak, aby jak najmniej kolidowała z zielenią może pozytywnie wpłynąć na jej odbiór. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Jeśli planujesz zakup działki na której rośnie znaczna ilość zieleni i obawiasz się o możliwość ich usunięcia czy też związane z nimi koszty – zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy.

Ankieta projekt ogrodu

Zmieniamy się dla Was

Największą satysfakcję przynoszą nam projekty z których to Wy jesteście zadowoleni. Chcemy jak najlepiej trafić w Wasze gusta i projektować przemyślaną, funkcjonalną przestrzeń. Naszym zdaniem, projekt ogrodu powinien być jak najlepiej dopasowany do jego właścicieli oraz sposobu w jaki spędzają w nim czas. Kluczem do stworzenia takiego projektu jest dobra komunikacja i rozmowa z właścicielami przyszłych ogrodów. W tym celu, aby ułatwić nam dostosowanie oferty i projektu ogrodu/balkonu do Waszych potrzeb od dziś udostępniamy Wam ankieta projekt ogrodu. Ankietę wysyłamy każdemu zainteresowanemu projektem!

Ankieta projekt ogrodu
Rabata traw i bylin
Co zawiera ankieta projekt ogrodu?

W ankiecie znajdziecie wszystkie pytania, które pozwolą nam na przygotowanie spersonalizowanej oferty i wyceny projektu zgodnie z Waszymi wytycznymi. Poza samą wyceną dzięki ankiecie już na początku procesu projektowego poznajemy Wasze wymagania i upodobania. W ankiecie zawarliśmy szczegółowe pytania dotyczące zakresu projektu, czyli elementów które chcecie mieć w swoim ogrodzie. Dajemy Wam także możliwość dopisania swoich sugestii 😉 Dzięki ankiecie poznajemy także Wasze upodobania dotyczące stylistyki czy kolorystyki przyszłego ogrodu. Ankieta oszczędza także Wasz czas! Jej wypełnienie zajmuje znacznie mniej czasu niż rozmowa telefoniczna czy odpowiadanie na liczne maile. Co więcej, wypełniając ankietę możecie spokojnie zastanowić się nad odpowiedzią w domu.

Ankieta projekt ogrodu podzielona jest na 3 części:

  • część informacyjna dot. wielkości ogrodu, jego ukształtowania, osób korzystających z ogrodu itp
  • część dot. zakresu projektu – czyli co chcecie mieć w ogrodzie
  • część dot. stylistyki ogrodu – czyli co Wam się podoba

Oczywiście jeśli wolicie tradycyjną rozmowę telefoniczną, nie ma problemu, zapraszamy do kontaktu!

Jeśli chcecie zapoznać się z naszymi projektami, zapraszamy do portfolio KLIKNIJ .

Podsumowanie projektów z roku 2021

Wirtualny spacer po ogrodzie

Jacuzzi w ogrodzie

Portfolio