Wpisy

Szkolenie _ ochrona drzew / jak dbać o zieleń

Szkolenie – jak pielęgnować zieleń

ZIELEŃ Jestem bardzo zadowolone ze szkoleń, które odbyły się w ostatnim czasie w okolicach Olkusza w ramach programu Drogi dla Natury. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy w Kluczach oraz Bukowno, urzędnicy z wydziałów ochrony środowiska z gmin sąsiadujących (Olkusza, Wolbromia, Zawiercia, Trzebini i Dąbrowy Górniczej), drogowcy z Jaworzna, lokalni miłośnicy drzew i pracownicy firm wykonujących zieleń z rejonu. Uczestnicy angażowali się w dyskusję, były rozmowy dotyczące losu drzew. W szkoleniach wzięło udział prawie 60 osób, w tym przede wszystkim urzędnicy z gmin współpracujących (gminy Bukowno i Klucze) oraz gmin ościennych. Oprócz urzędników wydziałów ochrony środowiska dopisały lokalne firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni, dla których zieleń jest bardzo ważna. To świetnie, bo również od nich zależy jak będą wyglądały zadrzewienia przydrożne. Zwracaliśmy uwagę na dobre praktyki – jak dbać o zieleń. Naszym zadaniem było dać narzędzia urzędnikom do ochrony drzew i krzewów.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom. ZIELEŃ

jak pielęgnować drzewa – zieleń w Krakowie

ZIELEŃ Zgodnie z programem pierwszego dnia skupialiśmy się na aspektach przyrodniczych, drugiego na kulturowej i utylitarnej roli alej. Rozmawialiśmy też o projektowaniu alej i prawidłowym doborze sadzonek co było ciekawą i ważną częścią szkolenia również dla biorących udział w spotkaniu projektantów (w tym naszych przyjaciół z Żywca – Ani i Łukasza ). Uczestnicy zwracali uwagę na to, że oprócz wiedzy, którą szkolenia poszerzają zwracają one uwagę na problem zanikania alei przydrożnych z krajobrazu, który wcześniej zauważali, ale być może nie doceniali skali zjawiska.

Jak napisać  specyfikację – zamawiamy zieleń

ZIELEŃ Nasza pracownia prowadziła wykłady z zakresu projektowania oraz sporządzania dokumentacji technicznej. Kasia Mucha mówiła dużo o prawidłowym projektowaniu zadrzewień przydrożnych. Zachęcał również do prowadzenia odpowiedniej polityki zarządzania drzewami. Poruszała tematykę udziału społecznego w zarządzaniu zielenią. Ja opowiadałam o prawidłowej ochronie drzew na placu budowy. W innych tematach pomagali nam pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Pan dr inż. Przemysław Szwałko i Jarosław Tabor, oraz Pan Tomasz Jaworski, pracownik UJ.

jak pielęgnować drzewa – zieleń w Krakowie

Mimo zakończenia szkolenia w piątek po południu dalej trwała dyskusja w podgrupach. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione i w ankietach i w rozmowach osobistych.

Podobne wpisy:
https://projektzieleni.pl/szkolenie-_-ochrona-drzew/
https://projektzieleni.pl/szkolenia-edukacyjne-dlaczego-warto-dbac-o-drzewa/

Ochrona drzew _ Drogi dla Natury

Ostatnie tygodnie u nas pracowite. Jak zawsze o tej porze roku. Co się działo? Przede wszystkim skupiliśmy się na temacie – ochrona drzew w krajobrazie otwartym.

D R O G I   D L A   N A T U R Y  –  Pracujemy w kolejnej edycji programu. Tym razem mamy przyjemność współpracować z gminą Klucze oraz Bukowno. Pierwsze spotkania i ustalenia za nami. Przez lato planujemy wykonać inwentaryzację gmin. Mamy wyznaczone kilka miejsc o wyjątkowej wartości przyrodniczej i kulturowej. Prawdopodobnie będziemy pomagać gminą w uchwalaniu pomników przyrody. Razem też wybierzemy 10 drzew do ekspertyz dendrologicznych i przeprowadzenia pielęgnacji, które w ramach projektu będą wykonane przez koordynatora programu – Fundację EkoRozwoju.

Justyna Mazur opowiadao o historii i roli zadrzewień

Nie było też czasu, aby napisać o  S E M I N R I U M  podsumowującym ostatni rok działań w programie. Zakończyła się nasz praca w gminnie Zabierzów i Sułoszowa. Oddaliśmy opracowania ‘Przegląd zadrzewień przydrożnych’ w obu gminach. Zakończone zostały szkolenia edukacyjne. Posadziliśmy drzewa. O wszystkich czynnościach i ich rezultatach mieliśmy okazję rozmawiać na seminarium podsumowującym, które odbyło się 7 czerwca w Krakowie.

Jako doradzca zadrzewieniowy miałam okazję podzielić się wynikami mojej pracy. Pokazałam, w mojej ocenie, najpiękniejsze zadrzewienia w gminie :

Najciekawsze aleje w gminie Sułoszowa zinwentaryzowane podczas realizacji programu Drogi dla Natury

Aleje w gminie Zabierzów zinwentaryzowane w programie Drogi dla Natury

Więcej na ten temat:
http://www.aleje.org.pl/o-alejach/dzialania/144-relacja-z-seminarium-w-krakowie

Szkolenie _ ochrona drzew

W dniach 9-10 czerwiec odbyło się kolejne szkolenie w ramach programu Drogi Dla Natury.  Fundacja Ekorozwoju wraz z krakowską fundacją Aeris Futoro zorganizowała szkolenie dla urzędników w Gminie Zabierzów. Spotkanie to miało na celu promować zadrzewienia przydrożne. Program Drogi Dla Natury ma na celu ochronę alei i szpalerów coraz rzadziej spotykanych w naszym krajobrazie.

W ramach szkoleń wykłady prowadzili:
Jarosław Tabor, Tomasz Jaworski, Przemysł Szwałko oraz ja: Anna Becker i moja przyjaciółka, również architekt krajobrazu – Katarzyna Mucha.
Podczas szkoleń opowiadałyśmy o Ochronie drzew w procesie inwestycyjnym, o Prawidłowym sposobie napisania specyfikacji, oraz opowiadałyśmy o zasadach Projektowania alei w otwartym krajobrazie. Spotkanie uzupełniła prezentacja “Komunikowanie kwestii związanych z drzewami społecznościom lokalnym – Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących drzew”. Podczas wykładu podkreślałyśmy wagę komunikowania się ze społeczeństwem urzędników podejmujących decyzję. Tu bardzo dziękujemy aktywnym krakowianom, którzy byli dla nas inspiracją. Podczas wykładu prezentowałyśmy aktywność mieszkańców głównie Krowodrzy, którzy w ostatnich latach z różnym skutkiem walczą o zieleń w swojej dzielnicy. Podczas szkoleń przytaczałyśmy historię:
– walkę o aleję lip –  Aleja Trzeciego Maja w Krakowie
– walkę o powstrzymanie zabudowy Młynówki Królewskiej
– walkę o powstrzymanie zabudowy Park im. Wincentego á Paulo

Więcej o szkoleniach: http://aleje.org.pl/o-alejach/dzialania/113-relacja-ze-szkolenia-w-zabierzowie

 

Wycinka drzew w Krakowie – jak obliczyć koszty

Ponieważ bardzo często zwracają się Państwo do mnie z zapytaniem o wysokość opłat przy wycinkach drzew chciałam polecić kalkulator kosztów wycinki Katarzyny Muchy. Jest to bardzo proste narzędzie, które pomoże Państwu w szybki sposób obliczyć opłatę jaką nalicza Wydział Kształtowania Środowiska. Wystarczy określić gatunek drzewa, oraz podać jego pierśnicę (obwód pnia na wysokości 130 cm). Polecam.

http://www.katarzynamucha.pl/wycinka