W naszym portfolio możecie poczytać o projekcie parku kieszonkowego na terenie po wyburzonej kamienicy w Bytomiu (KLIK). Aby ten projekt mógł powstać konieczne było poznanie potrzeb mieszkańców, którzy będą korzystać z tej przestrzeni lub też mają sprecyzowaną opinię jak powinien wyglądać teren znajdujący się praktycznie w centrum miasta. Inaczej mówiąc – konieczne były konsultacje społeczne w Bytomiu.

Konsultacje społeczne w Bytomiu zostały podzielone na dwa spotkania z mieszkańcami, które dzięki sprzyjającej letniej pogodzie mogły odbyć się na terenie przyszłego parku kieszonkowego. Zarówno na pierwszym jak i na drugim spotkaniu pojawiła się duża grupa zainteresowanych, głównie osób mieszkających w najbliższym sąsiedztwie terenu. Przed spotkaniami w mieście rozwieszone zostały plakaty informujące o planowanych konsultacjach i zachęcające do wzięcia w nich udziału. W konsultacjach wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Miasta Bytomia oraz Prezydent Miasta Bytomia.

Pierwsze spotkanie – pierwsze pomysły i inspiracje

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami polegało na przedyskutowaniu pomysłów na aranżację przestrzeni, które przedstawiliśmy na kolorowych planszach. Przygotowane przez nas plansze przedstawiały główne elementy jakie chcieliśmy zawrzeć w projekcie takie jak: nawierzchnie, małą architekturę, place zabaw, nietypowe elementy zabawowe, zieleń, murale czy pnącza.

W trakcie spotkania rozmawialiśmy o możliwościach i ograniczeniach projektowanego terenu (ze względu na nadzór konserwatora nad częścią terenu nie wszystkie pomysły mogły zostać wprowadzone w życie). Dla ułatwienia rozmowy z mieszkańcami przygotowaliśmy krótką ankietę, w której mieszkańcy mieli wskazać najbardziej i najmniej pożądane elementy wyposażenia terenu. Mieszkańcy wybierali między innymi spośród elementów takich jak pnącza na elewacjach, place zabaw, miejsce relaksu, urządzenia sportowe itp.

Drugie spotkanie – prezentacja koncepcji

Podczas drugiego spotkania z mieszkańcami zaprezentowana została koncepcja bazująca na wnioskach wyciągniętych z pierwszych konsultacji. Zgodnie z wynikami ankiety i informacjami przekazywanymi ustnie przez mieszkańców teren miał posiadać możliwie jak najwięcej zieleni. Istotne było także wyposażenie terenu w elementy zabawowe/placu zabaw, których brakuje w najbliższej okolicy. Na terenie miało znaleźć się także miejsce do odpoczynku i relaksu. Podczas drugiego spotkania przedstawiony został rzut koncepcji oraz szkicowe wizualizacje.

Sprawna i ścisła współpraca z mieszkańcami oraz urzędem miasta zaowocowała powstaniem koncepcji która szybko zyskała aprobatę mieszkańców i urzędników i na podstawie której opracowany został ostateczny projekt. Konsultacje społeczne są dla nas niesamowicie istotnym i cennym źródłem informacji o projektowanym terenie. Na szczęście, coraz częściej mieszkańcy zapraszani są do rozmów z urzędnikami i projektantami przy projektach terenów publicznych. Mamy nadzieję, że ta dobra praktyka niedługo stanie się standardem. Więcej o samym projekcie możecie przeczytać TU.