Jak policzyć koszty wycinki w 2017 roku

Ten post modyfikujemy regularnie. Kolejna zmian ustawy przyniosła nowe zasady. Ale aby nie przedłużać przedstawiam sposób liczenia kosztów wycinki drzew i krzewów w 2017 roku. Ustawa weszła w życie 1 stycznia i od tego dnia obwiązuje. Koszty wycinki w 2017 zostały bardzo uproszczone. Liczenie jest łatwiejsze, kwoty jednak zwalają z nóg.

Koszty wycinki na przykładzie:

Koszt wycinki drzew oblicza się przez przemnożenie obwodu pnia drzewa (sumy obwodu pniów) mierzonego na wysokości 130 cm przez stawkę 500 złotych. Przy drzewach wielopniowych należy zastosować proste sumowanie, gdzie do największego pnia dodajemy sumę obwodów pozostałych pni pomniejszoną o połowę. Przykład:

Jak policzyć koszty wycinki na przykładzie drzewa z trzema pniami rosnącego na terenie prywatnego klubu sportowego położonego w Krakowie:

Drzewo posiada np 3 pnie , w tym pierwszy pień ma obwód 90, drugi ma 60 i trzeci pień na obwód 52,

 • ZA OBWÓD PNIA UZNAJE SIĘ SUMĘ: 90 (największy pień) + 1/2X60 + 1/2X52 = 146 cm
 • 146 x 500 złotych daje kwotę zawrotną 76 tysięcy złotych

Koszt wycinki krzewów przelicza się przez przemnożenie powierzchni krzewów przez liczbę 200 złotych za każdy metr. Czyli dla grupy krzewów o powierzchni 30 mkw opłata będzie wynosiła 6 tysięcy złotych.

Co możemy wyciąć bez zezwolenia od 2017 roku

Z jednej strony od 01 stycznia bardzo wzrosły opłaty za wycinkę drzew, z drugiej strony dostaliśmy możliwość wycinania dużej grupy zieleni bez starania się o jakiekolwiek zezwolenia. Legalnie możemy usunąć wszystkie drzewa i krzewy rosnąc na działkach prywatnych osób fizycznych (nie dotyczy to usuwania zieleni z działek prywatnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Dodatkowo możemy usunąć wszystkie drzewa, których obwód mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm, (100 cm dla gatunków szybkorosnących), oraz skupiska krzewów których powierzchnia nie przekracza 25 metrów.

Zwolnienia z opłat

Nowa ustawa daje nam również możliwość korzystania z różnego rodzaju zwolnień. Jeśli jesteś inwestorem może zainteresować się nowy zapis w ustawie – Art.86.1 pkt 7, który mówi że na terenach, którym przywracamy pierwotne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem terenu, możemy usuwać drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, kasztanowca oraz platanu klonolistnego,
 • b) 80cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

oraz krzewów rosnących w skupiskach mniejszych niż 50 mkw

Obowiązująca ustawa w zależności od celu wycinki jak i przeznaczenia terenu na którym rośnie drzewo dopuszcza jeszcze kilka innych zwolnień z opłat. Dlatego warto dokładnie przeczytać ustawę, aby wiedzieć gdzie, jakie drzewa możesz wyciąć bez żadnych problemów, gdzie musisz uzyskać zezwolenie na wycinkę, a gdzie możesz liczyć na zwolnienie. Jeśli jednak masz wątpliwości najlepiej skorzystaj z usługi profesjonalisty. Dobry dendrolog pozwoli Ci przejść przez wszystkie nieuanse prawne dbając o twoje bezpieczeństwo.

8 replies
 1. Magda
  Magda says:

  Witam!A jeżeli mamy drzewo wielopienne o obwodzie poszczególnych pni poniżej 50 cm (tylko że po zsumowaniu tych obwodów wszystkich pni wynik jest powyżej 50 cm dla tego jednego drzewa), to należy uzyskać zezwolenie, czy nie?Pozdrawiam,

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,

   Zezwolenie uzyskuje się na pnie powyżej 50 cm (100 dla gatunków szybkorosnacych) mierzone na wys. 130 cm. W takim razie jeśli żaden z pni nie ma większego obwodu niż 50 cm, można drzewo usunąć bez zezwolenia, pod pewnymi warunkami. Proszę sprawdzić czy drzewo nie rośnie na terenie objętym ochroną konserwatorską i czy nie stwierdzono w obrębie drzewa gatunków chronionych. Najlepiej zrobić to jednak do końca lutego w okresie poza lęgowym. W razie pytań dodatkowych proszę śmiało do nas pisać lub dzwonić.

   Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Zgodnie z ustawą nie jest wymagane zezwolenie. Można to drzewo usunąć. Usunąć drzewo może tylko właściciel, lub zarządca terenu. Proszę również sprawdzić, czy teren nie jest objęty dodatkowym planem ochrony, np. rośnie na terenie pod opieką konserwatorską lub leży na terenie np. parku krajobrazowego.

   Odpowiedz
 2. Tomcio
  Tomcio says:

  Zgodnie z art. 89 ust. 4, jeżeli ustalenie obwodu usuniętego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%. Mowa tu o obliczeniu obwodu do wyliczenia kary. Mamy taką sytuację: wycinam drzewa które mają na wys. 130 cm poniżej 50 cm, zostawiam same karpy. Przyjeżdża urzędnik, twierdzi że obwody wyciętych drzew mogły mieć powyżej 50 cm i stosuje ww. zapis do obliczenia hipotetycznego obwodu na wys. 130 cm. Ja twierdzę że obwód drzewa miał 49 cm, a przykładowo z jego obliczeń wynika że 51 cm. Wychodzi na to, że dla Własnego bezpieczeństwa trzeba przed wycięciem drzew filmować pomiar jego obwodu.

  Odpowiedz
 3. Marta
  Marta says:

  Czy obowiązuje coś takiego jak stawka maksymalna za usunięcie danego drzewa? Zgodnie z zapisami wyliczyłam, że usunięcie jednej wierzby o obwodach pni 110, 62, 41, 207, 181 to aż 202 000 zł, jest to w ogóle możliwe?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Przy obliczaniu kosztów wycinki wierzby należy pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy nie nalicza się opłat za usuwanie pni wierzb do grubości 120 cm. W tym przypadku należy zsumować wartości: 207 + 0,5*181 – co daje wartość 297,5. Po przemnożeniu przez 500 jest to wartość 148750 złotych. Oczywiście to dalej jest astronomiczna kwota. Przy obliczaniu kosztów wycinki należy wziąć pod uwagę przyczyny planowanego usunięcia drzewa i zastanowić się czy nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty. Jeśli wycinka jest spowodowana zagrożeniem związanym ze złym stanem zdrowotnym drzewa opłata nie powinna być naliczona. Jeśli wycinka związana jest z planowaną inwestycją (np budową siedziby firmy) można postarać się o nasadzenia zamienne. Do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Bez poznania szczegółowej sytuacji trudno jest przewidzieć jaka będzie decyzja urzędy wydająca zgodę na usunięcie drzewa.

   Odpowiedz
 4. tosia
  tosia says:

  mam pytanie mam działke która jest pod ochroną konserwatora. chcemy tam usunac drzewa pod inwestycje. potrzebna jest inwentaryzacja czy wszystkie drzewa musza byc zinwentaryzowane naet takie które np. maja ponozej 30 cm obwody mierzonego na 130 cm ?? tzw, samosiejki ?? i czy wszystkie drzewa wymagaja na takim terenie pozwolenia czy tylko te które maja obwód powyżej 50 cm (100 dla gatunków szybkorosnacych) mierzone na wys. 130 cm ?? dziekuje za ospowiedz z góry

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   9 września 2017 roku weszła nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, zmieniająca zapisy dotyczące inwentaryzacji zieleni na terenach objętych opieką konserwatora zabytków. Wg. znowelizowanego art. 36, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki
   ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia wymaga uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków.
   W uzasadnieniu ustawy podano, iż wymogiem uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków objęte jest każde usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
   Jeśli chodzi o wytyczne, takie jak obwody pni, nie zostały one sprecyzowane. Najlepiej więc skontaktować się z konserwatorem zabytków i poprosić o wytyczne dotyczące inwentaryzacji tego terenu.

   Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*