Kiedy kontaktujecie się z nami z sprawie projektu ogrodu, najczęściej pytacie się jak wygląda i co zawiera projekt ogrodu oraz jaką dokumentację otrzymacie po jego zakończeniu.

Chcielibyśmy rozjaśnić kwestie zawartości projektu ogrodu, a także elementów które można dodatkowo zamówić na przykładzie jednego z naszych projektów, zlokalizowanego pod Krakowem. Wspomniany ogród był kompleksowym projektem zawierającym projekt nawierzchni, ogrodzenia, oświetlenia wraz z elementami małej architektury takimi jak taras, pergola, donice na zioła itd.

Poniżej możesz zobaczyć co zawiera projekt ogrodu zamawiany u nas projekt ogrodu prywatnego oraz jak wyglądają poszczególne etapy współpracy z nami. Opracowanie kompleksowego projektu ogrodu jest procesem: musimy się poznać, zobaczyć teren, dowiedzieć się więcej o użytkownikach i ich zwyczajach. Praca nad projektem jest podzielona na etapy, jak na to przedstawiono w tabelach poniżej.

Co zawiera projekt ogrodu:

KONCEPCJA I WIZUALIZACJE
 • ustalona na etapie oferty ilość koncepcji (najczęściej 2 opcje)
 • przy każdej z  opcji wykonanie wizualizacji
 • zdjęcia inspiracji/szkiców
 • opracowanie schematu funkcjonalnego ogrodu
 • uzyskanie akceptacji koncepcji ogrodu przez klienta
PROJEKT WYKONAWCZY
 • określenie projektowanych materiałów, małej architektury, zieleni
 • projekt zieleni (wskazanie lokalizacji nasadzeń, gatunków i odmian)
 • projekt nawierzchni
 • projekt małej architektury
 • projekt rzeźby terenu,
 • zestawienie ilościowe projektowanych materiałów, opis
NADZORY I OPIEKA
 • nadzór na budowie – współpraca z wykonawcą
 • nadzór online (bieżące korekty w projekcie np. wymiana gatunków, odmian czy użytych materiałów) – w razie konieczności
 • opieka nad ogrodem na życzenie klienta po jego realizacji w kolejnych latach

ETAPY PRACY NAD PROJEKTEM

1. Szacunkowa oferta

Pierwszym krokiem z naszej strony jest przygotowanie szacunkowej oferty projektu ogrodu, w której zawarte są informacje dotyczące zakresu projektu jak i jego poszczególnych etapów.

Aby sporządzić dla Was szacunkową ofertę potrzebujemy otrzymać od Was możliwie jak największą ilość informacji. Najlepiej, jeśli wasz mail zawiera:

Od klienta dla którego przygotowaliśmy projekt ogrodu w Zielonkach otrzymaliśmy wszystkie informacje oraz, dodatkowo – ze względu na dom będący w trakcie budowy – rysunki techniczne elewacji wraz z informacjami o przyszłym wykończeniu wnętrza domu, dzięki czemu projekt mógł stanowić płynne przedłużenie wnętrza domu.

2. Spotkanie na terenie działki

Po akceptacji przesłanej przez nas oferty umawiamy się na pierwsze spotkanie, które ma miejsce na terenie przyszłego ogrodu. W trakcie spotkania wykonujemy pomiary i zdjęcia oraz precyzujemy zakres projektu. Jeśli ze względu na budowę nie ma możliwości pomiaru działki, bazujemy na rysunku zagospodarowania.

3. Oferta

Po sporządzeniu szacunkowej oferty oraz spotkaniu w terenie przesyłamy finalną ofertę na projekt ogrodu. Oferta podzielona jest na 2 etapy – projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy.

4. Projekt koncepcyjny

W trakcie projektu skupiamy się na lokalizacji wszystkich planowanych elementów, funkcji. Przedstawiamy nasze pomysły dotyczące materiałów, ich połączeń oraz kolorystyki. Przedstawiamy pierwsze proponowane rozwiązania w postaci zdjęć i inspiracji.

Poniżej przedstawiamy dwie koncepcje jakie przygotowaliśmy dla ogrodu w Zielonkach, gdzie jednym z głównych elementów projektu był taras mający służyć właścicielom jak salon w ciepłe dni:

Finalnie, klienci zdecydowali się na połączenie kilku elementów z obu koncepcji w jedną. Ogród, zgodnie z upodobaniami klientów utrzymany został w stylu nowoczesnym z wprowadzeniem zieleni łatwej w utrzymaniu o stonowanej biało-fioletowej kolorystyce. Ważną kwestią było wprowadzenie znacznych rozmiarów tarasu na którym w ciepłe dni właściciele będą spędzać czas jak i pozostawienie znacznej przestrzeni do zabawy dla dzieci, która wraz z wiekiem dzieci będzie zmieniać swój charakter.

5. Model

Dodatkowym elementem jaki wykonujemy już na etapie koncepcji ogrodu jest schematyczny model ogrodu, który trafia kolejno do programu graficznego. Model pomaga lepiej wyobrazić sobie przyszły ogród i daje możliwość oglądnięcia od różnymi kątami, z różnych stron dzięki czemu jesteście w stanie zweryfikować czy wszystkie zaproponowane przez nas rozwiązania Wam odpowiadają.

Projekt ogrodu w Zielonkach – model bryłowy:

Model projektu ogrodu pod Krakowem

6. Wizualizacje

Stanowią standardowy element projektu ogrodu i prezentujemy je Wam w trakcie rozmowy dotyczącej koncepcji. Nasze wizualizacje są fotorealistyczne. Mimo ograniczonej bazy roślin, nasze wizualizacje odzwierciedlają wygląd przyszłego ogrodu.

– skupiamy się tu głównie na zieleni wizualizacja ogrodu w Zielonkach poniżej. Więcej wizualizacji realistycznych możecie zobaczyć TU i TU.

projekt ogrodu prywatnego
projekt ogrodu nowoczesnego
projekt zieleni
projekt ogrodu prywatnego
7. Projekt wykonawczy

Po wyborze rozwiązań i wprowadzeniu ustalonych z Wami korekt projektu przesyłamy go do akceptacji i po jej uzyskaniu przechodzimy do wykonywania rysunków technicznych.

Wygląd koncepcji finalnej ogrodu w Zielonkach przed przejściem do projektu wykonawczego. Na tym etapie wprowadzone zostały jeszcze minimalne zmiany:

Zakres projektu wykonawczego zależy od ilości projektowanych elementów. Zwykle zawiera projekt ogrody zazwyczaj:

– projekt nawierzchni wraz z opisem i ilością zastosowanych materiałów

– projekt małej architektury jeśli w jej skład wchodzą elementy personalizowane np. pergole, donice na warzywa,

– schemat oświetlenia,

– projekt zieleni zawierający wszystkie projektowane gatunki i ich ilości

Uzupełnieniem projektu wykonawczego są zestawienia projektowanych elementów w postaci tabel. W przypadku wykorzystania w projekcie gotowych elementów przesyłamy linki do produktów.

8. Rabaty

Bardziej skomplikowane nasadzenia rozrysowywane są w postaci detali. Na detalach określone są zarówno wymiary projektowanej rabaty jak i podane są dokładne ilości sztuk. Możecie u nas także zamówić sam projekt rabaty – jeśli np. zależy Wam na odświeżeniu jedynie fragmentu ogrodu. Detaliczny projekt rabaty pozwoli zarówno Wam jak i wykonawcom na ich założenie. Styl rabaty zależy oczywiście od Was – w tym przypadku była to rabata z szałwią i trawami ozdobnymi.

projekt rabaty bylinowej kraków

Uzupełnieniem projektu wykonawczego są zestawienia projektowanych elementów w postaci tabel. W przypadku wykorzystania w projekcie gotowych elementów przesyłamy linki do produktów.

9. Rysunki techniczne

W zależności od zakresu ustalanego indywidualnie z każdym klientem, w skład dokumentacji wchodzą także rysunki techniczne koncepcji poszczególnych projektowanych elementów. Może to być pergola, altana, ogrodzenie, nawierzchnia itd. Rysunki są zwymiarowane i posiadają opisy poszczególnych materiałów. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowują na podstawie naszych rysunków wykonawcy. Zatem jak widzicie, odpowiadając na pytanie co powinien zawierać projekt ogrodu: takie zestawienie rysunków, tabel i wytycznych dla wykonawców, aby projekt został wykonany w wysokim standardzie zgodnie z naszą wizją i ustaleniami z inwestorem,