Jak policzyć koszty wycinki w 2022 roku

Ten post modyfikujemy regularnie. Kolejna zmiana ustawy przyniosła nowe zasady. Ale aby nie przedłużać przedstawiam sposób liczenia kosztów wycinki drzew i krzewów w 2022 roku. Na podstawie tj. Dz. U z 2018 r poz. 1614 ze zmianami.

Jak wygląda wycinka na działkach prywatnych?

Wycinka na działkach prywatnych (na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) nie jest już obarczona opłatami, jednak za nieodpowiedni sposób jej przeprowadzenia grożą kary.
Aby bezproblemowo usunąć drzewo z działki prywatnej należy złożyć odpowiedni wniosek o zezwolenie na wycinkę. Przed złożeniem wniosku, należy zinwentaryzować rosnące na terenie działki drzewa i krzewy z podaniem nazw gatunków oraz wymaganych parametrów oraz wskazaniem ich lokalizacji na mapie.

Na wniosku o zezwolenie na wycinkę muszą znaleźć się:
a) wszystkie drzewa, których obwody na wysokość 5 cm mają kolejno:
– 80 cm – topole, wierzby, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty;
– 65 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny;
– 50 cm – pozostałe gatunki

b) krzewy i grupy krzewów o powierzchni powyżej 25 m²

Jeżeli jednak poszczególne gatunki  na naszej działce nie osiągają na wysokości 5 cm wskazanych powyżej obwodów mogą zostać usunięte bez zezwolenia.

Wniosek o zezwolenie na wycinkę można bezproblemowo  znaleźć na stronach internetowych większości gmin i samemu wypełnić. Po złożeniu odpowiednio wypełnionego wniosku w ciągu 21 dni następują oględziny w terenie, po których organ za nie odpowiedzialny może wnieść sprzeciw. Jeżeli jednak sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciągu 2 tygodni po terminie oględzin możemy przystąpić do wycinki.

Należy pamiętać, że na wycięcie drzew mamy 6 miesięcy liczone od dnia oględzin. Jeśli nie zmieścimy się w tym czasie, musimy przejść cały proces od początku.

Kiedy liczymy koszty wycinki w 2021?

Na wszystkich pozostałych działkach oraz na działkach prywatnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza naliczamy koszty wycinki. Tak jak w przypadku działki prywatnej, wykonujemy inwentaryzacje w trakcie której podajemy parametry drzewa, gatunek oraz przyczynę usunięcia. Wszystkie drzewa o parametrach wyższych niż 50, 65 i 80 cm  (dla określonych gatunków) na wysokości 5 cm wymagają uzyskania decyzji o wycince. Drzewa o mniejszych wymiarach można usunąć bez jej uzyskiwania.

Wycinka liczona jest dla drzew, których obwód na wysokości 130 cm wynosi:

 • 120 cm – topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny;
 • 80 cm – pozostałe gatunki

Liczenie kosztów

W celu policzenia jakie czekają nas koszty wycinki w 2018 musimy więc znać gatunek oraz mieć zmierzony obwód drzewa na wysokości 130 cm. W przypadku drzew wielopniowych, mierzymy obwód każdego z pni. Aby policzyć koszt wycinki mnożymy pomierzony obwód (sumę obwodów pni) przez odpowiednią stawkę. Przy drzewach wielopniowych stosujemy proste sumowanie, gdzie do największego pnia dodajemy sumę obwodów pozostałych pni pomniejszoną o połowę. Wysokość stawki jest zależna zarówno od gatunku jak i parametrów drzewa – wszystkie stawki są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.

Stawka obowiązujących opłat za wycinkę drzew Stawka obowiązujących opłat za wycinkę krzewów

Przykład: Na działce na której planujemy nową inwestycje znajduje się wielopniowa wierzba biała o obwodach 125, 140 i 135 cm oraz dwa klony zwyczajne, pierwszy o obwodzie 90 cm i drugi o obwodzie 110 cm. Jaki będzie całkowity koszt wycinki na tym terenie?

Drzewo 1 – wierzba biała o pniach 125 cm, 140 cm, 135 cm
Stawka za wierzbę wg rozporządzenia: 15 zł za 1 cm
Obwód pnia stanowi sumę największego pnia i połowy kolejnych pni : 140+1/2 x 135+1/2 x 125 = 140+67,5+62,5=270 cm

270 cm x 15 = 4050 zł

Drzewo 2 – klon zwyczajny o pniu 90 cm
Stawka za klona zwyczajnego wg. rozporządzenia: 25 zł za 1 cm

90 cm x 25 zł = 2250 zł

Drzewo 3 – klon zwyczajny o pniu 110 cm
Stawka za klona zwyczajnego wg. rozporządzenia: 30 zł

110 cm x 30 zł = 3300 zł

Cały koszt wycinki stanowi więc sumę: 4050 zł +2250 zł +3300 zł = 9600 zł

Warto zauważyć, że wysokość stawki dla tego samego gatunku zmienia się także w zależności od jego obwodu. W podanym przez nas przykładzie, ten sam gatunek – klon zwyczajny – posiada dwie stawki – 25 zł dla klonów, których obwód nie wynosi 100 cm oraz 30 zł dla klonów, których obwód przekracza 100 cm.

Koszt wycinki krzewów liczymy w przypadku krzewów, których powierzchnia przekracza 50 m². Tak jak w przypadku drzew, wysokość stawki zawarta jest w rozporządzeniu  zależy od gatunku krzewów oraz powierzchni jaką porastają.

Co bez zezwolenia?

Obowiązująca ustawa w zależności od celu wycinki jak i przeznaczenia terenu na którym rośnie drzewo dopuszcza jeszcze kilka innych zwolnień z opłat. Dlatego warto dokładnie przeczytać ustawę, aby wiedzieć gdzie, jakie drzewa możesz wyciąć bez żadnych problemów, gdzie musisz uzyskać zezwolenie na wycinkę, a gdzie możesz liczyć na zwolnienie. Jeśli jednak masz wątpliwości najlepiej skorzystaj z usługi profesjonalisty. Dobry dendrolog pozwoli Ci przejść przez wszystkie niuanse prawne dbając o twoje bezpieczeństwo.

Ustawa o ochronie przyrody nie obowiązuje na terenach objętych opieką konserwatora zabytków, gdzie należy stosować zapisy Ustawy o ochronie zabytków. Wszelkie kroki podejmowane na terenie działki wpisanej do rejestru zabytków muszą być konsultowane z konserwatorem.

62 komentarzy:
 1. Magda
  Magda says:

  Witam!A jeżeli mamy drzewo wielopienne o obwodzie poszczególnych pni poniżej 50 cm (tylko że po zsumowaniu tych obwodów wszystkich pni wynik jest powyżej 50 cm dla tego jednego drzewa), to należy uzyskać zezwolenie, czy nie?Pozdrawiam,

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,

   Zezwolenie uzyskuje się na pnie powyżej 50 cm (100 dla gatunków szybkorosnacych) mierzone na wys. 130 cm. W takim razie jeśli żaden z pni nie ma większego obwodu niż 50 cm, można drzewo usunąć bez zezwolenia, pod pewnymi warunkami. Proszę sprawdzić czy drzewo nie rośnie na terenie objętym ochroną konserwatorską i czy nie stwierdzono w obrębie drzewa gatunków chronionych. Najlepiej zrobić to jednak do końca lutego w okresie poza lęgowym. W razie pytań dodatkowych proszę śmiało do nas pisać lub dzwonić.

   Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Zgodnie z ustawą nie jest wymagane zezwolenie. Można to drzewo usunąć. Usunąć drzewo może tylko właściciel, lub zarządca terenu. Proszę również sprawdzić, czy teren nie jest objęty dodatkowym planem ochrony, np. rośnie na terenie pod opieką konserwatorską lub leży na terenie np. parku krajobrazowego.

   Odpowiedz
 2. Tomcio
  Tomcio says:

  Zgodnie z art. 89 ust. 4, jeżeli ustalenie obwodu usuniętego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%. Mowa tu o obliczeniu obwodu do wyliczenia kary. Mamy taką sytuację: wycinam drzewa które mają na wys. 130 cm poniżej 50 cm, zostawiam same karpy. Przyjeżdża urzędnik, twierdzi że obwody wyciętych drzew mogły mieć powyżej 50 cm i stosuje ww. zapis do obliczenia hipotetycznego obwodu na wys. 130 cm. Ja twierdzę że obwód drzewa miał 49 cm, a przykładowo z jego obliczeń wynika że 51 cm. Wychodzi na to, że dla Własnego bezpieczeństwa trzeba przed wycięciem drzew filmować pomiar jego obwodu.

  Odpowiedz
 3. Marta
  Marta says:

  Czy obowiązuje coś takiego jak stawka maksymalna za usunięcie danego drzewa? Zgodnie z zapisami wyliczyłam, że usunięcie jednej wierzby o obwodach pni 110, 62, 41, 207, 181 to aż 202 000 zł, jest to w ogóle możliwe?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Przy obliczaniu kosztów wycinki wierzby należy pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy nie nalicza się opłat za usuwanie pni wierzb do grubości 120 cm. W tym przypadku należy zsumować wartości: 207 + 0,5*181 – co daje wartość 297,5. Po przemnożeniu przez 500 jest to wartość 148750 złotych. Oczywiście to dalej jest astronomiczna kwota. Przy obliczaniu kosztów wycinki należy wziąć pod uwagę przyczyny planowanego usunięcia drzewa i zastanowić się czy nie jest możliwe uzyskanie zwolnienia z opłaty. Jeśli wycinka jest spowodowana zagrożeniem związanym ze złym stanem zdrowotnym drzewa opłata nie powinna być naliczona. Jeśli wycinka związana jest z planowaną inwestycją (np budową siedziby firmy) można postarać się o nasadzenia zamienne. Do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Bez poznania szczegółowej sytuacji trudno jest przewidzieć jaka będzie decyzja urzędy wydająca zgodę na usunięcie drzewa.

   Odpowiedz
 4. tosia
  tosia says:

  mam pytanie mam działke która jest pod ochroną konserwatora. chcemy tam usunac drzewa pod inwestycje. potrzebna jest inwentaryzacja czy wszystkie drzewa musza byc zinwentaryzowane naet takie które np. maja ponozej 30 cm obwody mierzonego na 130 cm ?? tzw, samosiejki ?? i czy wszystkie drzewa wymagaja na takim terenie pozwolenia czy tylko te które maja obwód powyżej 50 cm (100 dla gatunków szybkorosnacych) mierzone na wys. 130 cm ?? dziekuje za ospowiedz z góry

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Wycinka na terenie objętym ochroną konserwatorską jest wykonywana na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej u.o.z.). Ustawa ta jednak nie precyzuje dokładnie jak powinna być wykonana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku na wycinkę. Ja ze swojego doświadczenia zalecam wykonywania podobnych opracowań jak przy wykonywania inwentaryzacji na terenach nieobjętych ochroną konserwatorską. Pytanie Pani jest jak najbardziej zasadne. Jeśli drzewa mają charakter samosiewny i są młodymi egzemplarzami, to na pewno nie są one śladem historycznych założeń, jednak zgodnie z zapisami ustawy u.o.z każda ingerencja w naruszenie substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania decyzji dlatego należy zaznaczyć takie egzemplarze w swoim opracowaniu. Ustawa ta nie precyzuje obwodów pni, które mogły by być usuwane bez zgody konserwatora, zatem na usunięcie każdego egzemplarza należy ją uzyskać.

   Odpowiedz
 5. Kasia
  Kasia says:

  Witam, planuje zakup działki na którą została wydana WZ jednak jest na niej kilka drzew o obwodzie powyżej 50 cm od podstawy w miejscu, gdzie planowana jest budowa domu. Żadne z nich nie ma jednak obwodu powyżej 80 cm na wysokości 130 cm – czy ma to znaczenie, czy i tak bedzie naliczana opłata np. 55 zł x 65 cm = 3 575 zł.

  Tutaj https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2072-kiedy-nie-placisz-za-zezwolenie-na-usuniecie-drzew-lub-krzewow przeczytałam, że zwolnienie z opłaty dotyczy drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew ALE dotyczy to tylko sytuacji, gdy drzewo usuwa się w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu., które jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Co oznacza to magiczne sformułowanie „usuwa się w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu”? Będę wdzięczna za pomoc i odpowiedź. Dziękuję – Kasia.

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,
   Jeśli nie planuje Pani inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (w przeciągu najbliższych 5 lat) na działce, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, nie ponosi Pani opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Pani działki.
   Jeśli drzewa mają na wys. 5 cm powyżej 50 cm należy jednak złożyć do urzędu odpowiedni wniosek o zgodę na wycinkę drzew. Do wniosku należy dołączyć inwentaryzację zieleni określającą gatunek i pierśnice drzew (mierzone na wys. 130 cm) oraz mapkę z ich lokalizacją. Kolejno czeka Panią wizyta urzędnika w trakcie której sporządzony zostanie protokół oraz po której urząd może wnieść sprzeciw w terminie do 14 dni. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony w odpowiednim czasie obowiązuje zasada „milczącej zgody” i można usunąć drzewa. Należy jednak pamiętać, że termin na usunięcie drzew to pół roku od przeprowadzonych przez urzędnika oględzin.

   Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Przy kosztach wycinki, zgodnie z rozporządzeniem mogą być naliczone opłaty za usuniecie drzew i krzewów, nie są to jednak kwoty opodatkowane, i na pewno nie można ich wrzucić w koszty.

   Odpowiedz
 6. Kamila C.
  Kamila C. says:

  Witam,
  mam pytanie jezeli przez pomylke zostalo wyciete kilka akacji na dzialce sasiada jakie groza konsekwencje wycinajacemu?
  Z gory dziekuje za odpowiedz

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,

   Dość trudno jest mi odnieść się do takiego przypadku, nie znając sprawy szerzej. Nawet wycinka z działki prywatnej wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania prac do odpowiedniego urzędu. Pytanie jakie się nasuwa w takiej sytuacji – czy zgłoszono planowane usuniecie wspomnianych przez panią robinii (omyłkowo lokalizując je na innej działce niż rosły w rzeczywistości).
   Myślę, że najlepszym pomysłem będzie dogadanie się z sąsiadem. Jeśli wycinka ta była możliwa pod kątem użytkowania sąsiedniej działki, to może sąsiad nie będzie dochodził bardzo swoich spraw i w ramach rekompensaty np. zgodzi się na posadzenie przez panią nowych roślin. Dobrze oczywiście spisać w takiej sytuacji jakieś porozumienie. Jeśli jednak relacje z sąsiadem nie są przyjazne, może on dochodzić swoich spraw i żądać odszkodowania. Tu już jednak bardziej radziłabym się prawników. Wg. mojej wiedzy sąsiad może żądać od pani odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
   Natomiast za usunięcie drzew i krzewów bez zgody odpowiedniego organu sąsiadowi może zostać naliczona kara za usunięte drzewa przez gminę, którą potem on w procesie cywilnym również może starać się odzyskać od Pani. Tu jednak znam zbyt mało szczegółów sprawy, aby jednoznacznie zająć stanowisko.

   Odpowiedz
 7. Asia
  Asia says:

  Dzień dobry,
  jak policzyć koszt wycinki dębu bezszypułkowego, który na wysokości 130 cm ma pnie o obwodach 30, 85, 55, 47, 49 i 57 cm. Czy bierzemy stawkę za obwód pow 101 cm?
  Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Pień w takim przypadku liczymy zgodnie z zasadą dodając do siebie obwód największego z pni do kolejnych pomniejszonych o połowę:
   85+1/2*30+1/2*55+1/2*47+1/2*49+1/2*57 = 204 – obwód pnia.
   Patrząc na stawki są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. opłata za to drzewa wynosiłaby 14280. Trzeba jednak brać pod uwagę powód wycięcia drzewa i rozpatrzyć, czy na pewno oplata ta ostanie naliczona.

   Odpowiedz
 8. Kuba
  Kuba says:

  Dzień dobry,mam działkę prywatną,na której rośnie kilka dębów,chciałbym je usunąć jako osoba fizyczna a następnie sprzedać własnej spółce,(inwestycja deweloperska)
  Czy wycinka w takiej kolejności zwolni mnie z opłaty ?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Absolutnie to nie jest dobre wyjście. Przez 5 lat od oględzin urząd ma prawo naliczyć opłaty, jeśli na danej działce rozpocznie się budowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przed wycinką jako osoba prywatna zobowiązany jest do zgłoszenia wycinki do odpowiedniego urzędu wraz z przedłożeniem pełnej inwentaryzacji zieleni. Urząd najprawdopodobnie naliczy opłaty które możliwe, że przy złożeniu wniosku przez spółkę zamienione byłyby na nasadzenia zamienne.

   Odpowiedz
 9. Maciek
  Maciek says:

  Witam serdecznie. 2 lata temu kupiłem działkę na której znajdowało się dużo drzew(2 sare lipy, kilka świerków 12 m, 3 sosny 30 m). Za zgodą urzędu zostały usunięte. Czy mogę zacząć budowę budynku usługowo-mieszkalnego na tej posesji ?
  Czy istnieje możliwość wynajęcia tej działki pod działalność p. Kowalskiemu ?

  Odpowiedz
 10. Maciej
  Maciej says:

  Witam serdecznie. 2 lata temu kupiłem działkę na której rosły drzewa. Za zgodą urzędu wyciąłem je (2 stare lipy, 7 świerków 12m, 3 sosny 20m). Czy mogę zacząć budowę budynku usługowo-mieszkalnego? Czy mogę wynająć działkę p.X pod działalność ?

  Odpowiedz
  • Maciej
   Maciej says:

   Witam serdecznie. 2 lata temu kupiłem działkę na której rosły drzewa. Za zgodą urzędu wyciąłem je (2 stare lipy, 7 świerków 12m, 3 sosny 20m). Czy mogę zacząć budowę budynku usługowo-mieszkalnego? Czy mogę wynająć działkę p.X pod działalność ?

   Odpowiedz
   • Anna Becker
    Anna Becker says:

    Panie Macieju, widzę, że zostawił Pan kilka komentarzy. Postaram się jasno odpowiedzieć na to pytanie, choć nie ukrywam, że takiej sprawy jeszcze nie prowadziłam.
    Zgodnie z art.83f.1. można usuwać drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia. Jednak trzeba brać wtedy pod uwagę że w kolejnych 5 latach zgodnie z ustawą:
    17. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęna podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane, a budowata ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
    Jednak mam wrażeniem z treści komentarza, że opłata będzie naliczona tylko za 2 sztuki lipy. Aby szczegółowo móc odpowiedzieć na Pana pytanie musiałabym bardziej szczegółowo zapoznać się ze sprawą. Budowa budynku usługowo – mieszkalnego jest jak najbardziej budową prowadzoną na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

    Odpowiedz
 11. Wojtek
  Wojtek says:

  Wnioskodawca złożył wniosek o usunięcie kilkudziesięciu drzew z kilku działek które znajdują się w obrębie Parku Krajobrazowego. Wycinka związana jest z chęcią budowy budynku mieszkalnego na każdej z 4 działek. W toku oględzin stwierdzono, że część drzew jest w dobrym stanie. Opinia parków krajobrazowych dotycząca wycinki jest pozytywna ale nie widzę podstaw do odstąpienia od naliczania opłat za usunięcie drzew. Czy budowa budynków mieszkalnych na działce z której muszą być usunięte drzewa nie może być żadną podstawą odstąpienia od naliczania opłat.

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   To czy opłaty będą naliczone jest w dużej mierze uznaniowe. Rozumiem, że budowa 4 domów jednorodzinnych jest zamierzeniem inwestycyjnym, w związku z tym jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy do wniosku na wycinkę został złożony projekt nasadzeń zamiennych? Zazwyczaj przy planowanych nowych nasadzeniach inwestorzy zwalniani są z ponoszenia opłat.

   Odpowiedz
 12. Ania
  Ania says:

  Dzień dobry,
  Mam takie pytanko, co jeśli właściciel działki jest ubezwłasnowolniony i drzewo chce wyciąć opiekun prawny – brat? Czy traktujemy go jako właściciela i może wystąpić o zezwolenie wycięcia drzewa?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Nigdy nie spotkałam się z taką sprawą. Myślę, że w takiej sytuacji można zwrócić się do urzędu wydającego decyzję o opinię, pewnie coś podpowiedzą. Pewnie też nie każdy inspektor będzie wiedział jak w takiej sytuacji złożyć poprawnie wniosek, ale na pewno coś w końcu doradzą. Wydaje się, że opiekun prawny powinien móc taki wniosek złożyć choć – na Oświadczeniu o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością będzie pewnie trzeba zaznaczyć z jakiego dokumentu wynika to prawo, i tu wybrałabym inne i powołała się o dokument stwierdzający o ubezwłasnowolnieniu. Jednak jak pisałam wcześniej, nie miałam jeszcze takiego przypadku. Bardzo proszę o podzielenie się informacją ze mną tutaj, jak uzyska pani pewne informację – może ktoś w przyszłości będzie mógł skorzystać z Pani doświadczenia.

   Odpowiedz
  • Ania
   Ania says:

   Dzień dobry.
   Sprawa ma się tak: Brat ubezwłasnowolnionej siostry ma nad nią pełną pieczę – czyli jest jej opiekunem prawnym, dostarczył mi dokumenty stwierdzające ten fakt, do tego też umowę dzierżawy, że jest dzierżawcą gruntów należących do siostry, na których rosną drzewa wnioskowane do wycinki. Jak teraz poukładać tą sprawę, tak żeby wszystko było godne z prawem?

   Odpowiedz
   • Anna Becker
    Anna Becker says:

    Tak jak już odpisywałam Pani wcześniej, nigdy nie spotkałam się z taką sprawą wcześniej. Dzierżawca wg. mnie może wystąpić z wnioskiem, tylko wtedy kiedy z dzierżawy jasno wynika ,że w umowie dzierżawy wpisane zostały takie uprawnienia. Jednak mam wrażanie że jeśli brat ma pełną pieczę nad siostra, w jej imieniu taki wniosek może złożyć. Zalecam ponownie o skonsultowanie jednak tej sprawy we właściwym urzędzie, na pewno inspektorzy podpowiedzą jak poprawnie złożyć wniosek.

    Odpowiedz
 13. Urzędnik
  Urzędnik says:

  Osoba fizyczna na działce posiadała dwupienny jesion. Bez zgłoszenia usunęła jeden pień. Po usunięciu obwód pnia na wys. 50 cm wynosi 125 cm. Czy za usunięcie pnia jesionu bez zgłoszenia należy naliczyć karę administracyjną?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Rozumiem, że na wysokości 5 cm, a nie na wysokości 50. Niestety wg. mojej oceny tak. Chyba po zgłoszeniu sprawy inspektor ma obowiązek naliczyć karę zgodnie z ustawą.

   To na pewno nie jest miły moment w pracy urzędnika. Można doradzić takiej osobie ewentualne odwołanie, ale

   Odpowiedz
 14. Ewa
  Ewa says:

  Dobry wieczór, kupiłam ogródek na działkach, w którym rosną dosyć wysokie tuje. Zasłaniają światło i ograniczają możliwość zasiania trawy. Rosną w skupisku 5 sztuk. Czy można je wyciąć bez zezwolenia?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Jeśli chodzi o żywotniki (potocznie zwane tujami) to należy sprawdzić czy na pewno są one kwalifikowane jako krzewy czy jednak jako drzewa. W zależności od tego, czy rośliny te mają czytelny przewodnik, czy raczej rozwidlają się na wiele pni mogłabym stwierdzić czy rośliny te można usunąć bez decyzji. Najprościej będzie jak zadzwoni Pani do mnie z ogrodu. Proszę mieć przy sobie taśmę mierniczą, lub choć metr krawiecki, myślę ze będę wstanie Pani pomóc .

   Odpowiedz
 15. Arek
  Arek says:

  Dzień dobry,
  nie wiem czy dobrze interpretuję przepisy ustawy.
  Mam na działce 4 kasztanowce zwyczajne, które chciałbym usunąć. 2 z nich na wysokości 5 cm mają obwód ok 50 cm a dwa pozostałe 120 cm (a na wysokości 130 cm ok. 110).
  Czy te mniejsze mogę usunąć bez zezwolenia i nie ponoszę żadnych opłat i jaką kwotę zapłacę od tych większych ?.
  I czy będzie to zależne jeżeli zechce w przyszłości na działce prowadzić działalność gosp.
  Jak mam rozumieć art. (art. 86 ust 1 pkt. 7). który mówi, zę nie nalicza się opłat za usunięcie: drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:a)120 cm –w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,b)80 cm –w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  Dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz
 16. Arek
  Arek says:

  Dzień dobry,
  mam pytanie dotyczące wycinki drzew.
  Czy za wycięcie kasztanowca, którego obwód ma mnij niż 60 cm (na wysokości 5 cm), należna jest opłata ?
  I czy będzie ona należna jeżeli w przyszłości zechce na tej działce prowadzić działalność gospodarczą.

  Dziękuję za pomoc

  Odpowiedz
 17. zosia
  zosia says:

  dzień dobry, czy dobrze zrozumiałam że szansą na uniknięcie opłat za usunięcie drzew jest zaproponowanie nasadzeń zastępczych?
  Czy orientuje się Pani czy nasadzenia zastępcze muszą znaleźć się na tej samej działce czy mogą być zupełnie gdzie indziej (na innej działce właściciela)?

  Odpowiedz
 18. Agnieszka
  Agnieszka says:

  Dzien Dobry, mam dzialke o statusie budowlanej ktora do tej pory byla traktowana przez nas jak dzialka rekreacyjna (drewniany domek, drzewa krzewy), jest na niej kilka duzych swierkow, czy dobrze interpretuje ponizsze przepisy ze jesli chce te drzewa usunac zeby zbudowac dom, to wystarczy zgloszenie, nie potrzeba pozwolenia i nie bede tez musiala uiszczac oplat?
  wywnioskowalam to na podst ponizszego przepisu:

  Nie potrzeba zezwolenia na wycinke:
  d) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,

   Tak, jeśli nie planuje Pani prowadzenia działalności gospodarczej na terenie działki w ciągu 5 lat. Należy jedynie złożyć odpowiedni wniosek o wycinkę uzupełniony mapką i inwentaryzacją i poczekać na wizytę w terenie urzędnika. W trakcie wizyty urzędnik spisuje protokół. Po wizycie urząd ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu, jeśli tego nie zrobi działa zasada „milczącej zgody” i po terminie określonym w ustawie można usunąć drzewa.

   Odpowiedz
 19. Łukasz
  Łukasz says:

  Witam mam pytanie… Kupiłem dom na działce 5ar…przed domem około 2-3 metry od domu stoją trzy świerki o średnicy pnia 116cm, mają z 20m wysokości… Zasłaniają praktycznie cały front domu, gałęzie dotykają budynku…nie wiem jak głęboko wiary się korzenie w fundament…. Chciałbym zapytać czy będzie problem z usunięciem tych drzew z mojej posesji. Z góry dziękuję za odpowiec

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,
   Ciężko jest ocenić sytuację bez oglądnięcia opisywanych świerków, ale w większości tego typu przypadków nie ma problemu z usunięciem drzew. Zwłaszcza, jeśli mogą stanowić one zagrożenie dla budynków lub np. pobliskiej drogi. Oczywiście, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, decyzje są więc zależne od urzędnika przydzielonego do sprawy. Jeśli nie planuje Pan prowadzenia działalności gospodarczej na terenie, prawdopodobnie nie będzie problemu z usunięciem drzew – w urzędzie należy jedynie złożyć odpowiedni wniosek o wycinkę z załączoną inwentaryzacją i poczekać na wizytę urzędnika, w trakcie której sporządzi on protokół. Kolejno urząd ma prawo do sprzeciwu w ciągu 14 dni. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi, zgodnie z zasadną „milczącej zgody” w terminie określonym w ustawie może Pan usunąć drzewa.

   Odpowiedz
 20. Emilia
  Emilia says:

  Dzień dobry, sprawa dotyczy nielegalnej wycinki drzew. Drzewa usunęła osoba prywatna, ale bez zgody pozostałych współwłaścicieli bez zgłoszenia zamiaru ich usunięcia do Urzędu Gminy.
  Z wizji spisano protokół jednak niemożliwe do oceny była grubość pnia na wysokości 130 cm, ustalono obwód pnia na wysokości 5 cm od podłoża i tak dla drzewa gatunku dąb szypułkowy obw. pnia na wys.5cm wynosi 188 cm, a dla olszy czarnej 200cm. Jak na odstawie tych danych obliczyć obwód pnia na wysokości 130 cm?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,
   Nie miałam jeszcze do czynienia z taką sprawą, ale odpowiedź można znaleźć w ustawie:
   Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody art.89 pkt.4 „Jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%”. Aby ustalić karę należy więc zmierzyć najmniejszą średnicę pnia drzewa i za pomocą wzorów matematycznych wyliczyć obwód drzewa. Kolejno obwód należy pomniejszyć o 10%. Pomniejszony obwód należy pomnożyć przez kwotę określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (tabela zamieszczona w artykule powyżej) – kwota jest zależna od gatunku.

   Odpowiedz
 21. Kiti
  Kiti says:

  Witam otrzymałem pozwolenie na budowę hali produkcyjnej posiadam do wycięcia 3 brzozy obwód ich to razem 200 cm jaka opłata za wycięcie? Oraz jaka kara w razie wycięcia bez zezwolenia? Dziękuję…

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,
   Istotny jest obwód każdego z drzew osobno – stawka zależna jest od średnicy. Dla brzóz poniżej 100 cm na wysokości 130 cm liczymy 25 zł za każdy cm, dla brzóz powyżej 101 cm – 30zł za cm.
   Wysokość kar, zgodnie z ustawą stanowi 2-krotność opłaty – absolutnie odradzamy wycinkę bez zezwolenia. Większość urzędów daje możliwość wykonania nasadzeń zastępczych zamiast ponoszenia opłat za usunięcie drzewa, może to byłoby dla Pana lepszym rozwiązaniem.

   Odpowiedz
 22. Wycinka 4 dębów
  Wycinka 4 dębów says:

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie działki prywatnej na której przez sam środek w odstępach 4/5 m rosną dwa ogromne i dwa średnie dęby. Czy gmina ma
  Prawo odmówić wycinki ze względu na wielkość drZew mimo iż pomnikami przyrody nie są? Czy jeśli wycinka drZew jest tylko na potrzeby prywatne domu a z przodu działki chcemy lokal
  Usługowy 50 m ale do jego budowy nie potrzeba wycinki to czy trzeba zgłaszać taki budynek jako pod działalność ? Czy to ze chcemy panele fotowoltaiczne na domu a drzewa będą ograniczały dostęp energii ma jakiekolwiek znaczenie przy wniosku ? Z góry dziękuje za odpowiedz

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,
   W tym przypadku ciężko ocenić jest podejście gminy, ale niestety istnieje szansa na sprzeciw z jej strony. Jeśli drzewa mają parametry zbliżone do pomnikowych oraz są w dobrym stanie fitosanitarnym, gmina może nie zgodzić się na ich usunięcie. W przypadku mniejszych drzew nie jest to problem, o ile teren jest jest na np. obszarze chronionym. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, decyzja jest więc uznaniowa i będzie zależna od konkretnego inspektora przydzielonego do sprawy.
   Jeśli chodzi o drugą część pytania: jeżeli lokal wraz z budynkiem mieszkalnym jest budowany w ramach jednego pozwolenia na budowę, wtedy wycinka będzie traktowana jako pod działalność gospodarczą. Jeśli są to dwa różne pozwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek dot. zamiaru wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą.

   Odpowiedz
 23. Ewelina
  Ewelina says:

  Dzień dobry.
  Planujemy z mężem budowę domu. Męża brat ma prywatny las z którego chcemy wyciąć za jego zgodą pare drzew i zawieźć na tartak na deski. Czy w takim przypadku musimy złożyć wniosek o wycinkę ? Czy pobierane są wtedy opłaty ?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,
   Nie zajmowaliśmy się do tej pory wycinką w lesie, ale postaramy się pomóc:
   W przypadku lasów opieramy się na innej ustawie – ustawie o lasach, dla drzew rosnących w lasach nie są wydawane decyzje jak opisana powyżej.

   Wycinka w lesie prywatnym jest przeprowadzona na drodze pozyskiwania drewna na wniosek właściciela. Pozyskiwanie drewna jest oparte o tzw. Uproszczony Plan Urządzenia Lasów, który określa m.in. jaką ilość drewna możemy pozyskać z lasu w ciągu 10 lat zarządzania nim.
   Nie dla wszystkich lasów jednak UPUL jest sporządzony. W przypadku kiedy las nie posiada planu, należy złożyć stosowny wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na pozyskiwanie drewna, która określi możliwość jak i warunki pozyskania drewna z lasu. Po otrzymaniu decyzji i jej uprawomocnieniu należy złożyć wniosek o cechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności oraz przed przystąpieniem do prac skontaktować się z leśnikiem w celu uzyskania wytycznych do wycinki. Po przeprowadzeniu wycinki zawiadamia się leśniczego o jej przeprowadzeniu i wystawia on świadectwo legalności drewna.

   W przypadku posiadania ULUP zaczynamy od złożenia wniosku o cechowaniu drewna i wydaniu świadectwa legalności, reszta kroków wygląda tak samo jak w przypadku braku UPUL.

   Istotne jest aby drewno było cechowane i posiadało wydane świadectwo (wydawane jest bezpłatnie) ponieważ za posiadanie nielegalnego drewna grożą kary.

   Procedura może minimalnie różnić się w zależności od nadleśnictwa któremu Państwo podlegają, najlepiej więc będzie się z nimi skontaktować. Osobą wydającą decyzje w razie braku ULUP jest starosta lub nadleśniczy jeśli zawarte zostało pomiędzy nimi odpowiednie porozumienie.

   Zgodnie z ustawa o lasach art.13 właściciel jest zobowiązany do uzupełnienia usuniętej zieleni w terminie do 5 lat od wycinki.

   Odpowiedz
 24. Marcin
  Marcin says:

  Witam. Czy za wycięcie drzew na potrzeby wytyczenia drogi nalicza się opłaty tak jak w przypadku wicinki w celach przygotowania terenu do prowadzenia działalności gospodarczej?

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Dzień dobry,

   Pytanie jest bardzo ogólne, ale jeśli dobrze rozumiem ma Pan na myśli wytyczenie drogi dojazdowej biegnącej po Pana działce prywatnej i jej przyłączenie do drogi publicznej.

   Jeśli na terenie Pana działki zlokalizowane są wspomniane drzewa i nie planuje Pan prowadzenia działalności gospodarczej na terenie w ciągu najbliższych kilku lat, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu z załączoną inwentaryzacją. Kolejno czeka Pana wizyta urzędnika , który sporządzi odpowiedni protokół. Po wizycie urząd ma prawo wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni, jeśli tego nie zrobi po odpowiednim czasie następuje zasada „milczącej zgody” i może Pan wyciąć drzewa. W tym przypadku nie powinien Pan ponieść opłat.

   Jeśli drzewa rosną na działce drogowej na której planuje Pan przyłącz, należy uzgodnić przyłącz i związaną z nim wycinkę z zarządcą drogi. Do składanej dokumentacji należy dołączyć inwentaryzację zieleni. Ciężko określić czy w tym przypadku zostaną naliczone opłaty – wszystko zależy od odpowiedniego urzędu jak i wymiarów i gatunków drzew.

   Odpowiedz
 25. Patryk
  Patryk says:

  Na działce wzdłuż granicy , dosłownie parę centymetrów od płotu mam dziesięć topól o średnicy pni ponad 200cm . Posadzone jeszcze za komuny. Bardzo stare drzewa w złym stanie , susz , całe w jemiole , jedno złamane. Po drugiej stronie płotu chodnik , droga do sklepu spożywczego , teren uczęszczany przez ludzi.
  Wystąpiłem z wnioskiem o wycięcie sanitarne drzew. Otrzymałem decyzję , że miasto się zgadza ale w zamian mam zrobić nasadzenia zastępcze. I tego nie rozumiem , nie planuję żadnej inwestycji , drzewa są zagrożeniem a mimo to zmuszają mnie do nasadzeń. Odwoływać się od decyzji ??

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Z mojego doświadczenia wynika, że decyzje w tym zakresie są uznaniowe. Z tego co Pan napisała, rzeczywiście decyzja miasta wydaje się zbyt pochopna. Szczerze mówiąc nie wiem czy nie złożyłabym jeszcze raz wniosku. Tym razem na zmianę wydanej decyzji w zakresie nasadzeń zamiennych. Tu potrzebne będzie dobre uargumentowanie Pana stanowiska. Zakładam, że nie przedkładał Pan do wniosku projektu nasadzeń – czyli urząd nie skonsultował z Panem tej kwestii, a Pan na nasadzenia nie wydał zgody. Dodatkowo może Pan napisać, że już samo usunięcie drzew jest dużym obciążeniem finansowym. Wycinka jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo dla pieszych poruszających się po gminnym chodniku. Proszę jeśli ma Pan czas o telefon, myślę, że podczas rozmowy może uda nam się dojść do jakiś rozwiązań.

   Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Plan nasadzeń należy wykonać na aktualnym, składanym do architektury projekcie zagospodarowania terenu.
   Rozplanowując drzewa należy wziąć pod uwagę odpowiednie odległości od zlokalizowanych pod ziemią sieci uzbrojenia terenu (odległości są zależne od tego, czy jest to sieć gazowa, elektryczna itp.). Przy doborze drzew istotne są ich parametry – wysokość, średnica korony dorosłego drzewa a także dopasowanie gatunku/ odmiany do terenu (np. inne drzewa zlokalizujemy przy parkingu, inne na rozległym trawniku).

   Odpowiedz
 26. Marcin
  Marcin says:

  Dzień dobry.
  Jeżeli dobrze zrozumiałem, to jeżeli na mojej (osoba fizyczna) działce rosną drzewa, których obwód na wysokości 5cm nie przekracza 50cm to nie potrzebuje zezwolenia, ale czy wraz muszę zgłaszać wycinkę?
  Czy mogę po prostu wziąć pilarkę, siekierę i działać? Pozdrawiam

  Odpowiedz
 27. Ola
  Ola says:

  Witam. Mam kilka dębów do wycięcia. Drzewa około 80 letnie. Rosną na działce określonej jako rola. Nie jest to las czy też nieużytek. Czy można je wyciąć ??

  Odpowiedz
  • Anna Becker
   Anna Becker says:

   Zgodnie z ustawą ochronie przyrody art. 83f ust. 1 pkt 3b bez uzyskania zezwolenia na wycięcie można usunąć drzew i krzewy z działki rolnej jeżeli usunięcie związane jest z przywróceniem gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolnego. Przepis ten stosuje się wówczas gdy dotyczy działki w całości nieużytkowanej rolno a nie np. jej fragmentu.
   Jeśli więc usunięcie nie jest spowodowane przywracaniem działki rolnej do użytkowania rolnego lub też część działki jest już uprawiana, należy złożyć wniosek o wycinkę do odpowiedniego urzędu. W razie dalszych wątpliwości zalecałabym także skonsultować się z lokalnym urzędem, który najlepiej podpowie jak postępować w danym przypadku.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*