Zakończyliśmy pracę nad aranżacją części terenu  Parku Bagry Wielkie. Projekt zagospodarowania jest realizowany etapami. Poniżej zobaczycie zdjęcia z realizacji części naszej koncepcji  i przeczytacie parę słów o naszym projekcie.

Mała architektura Zalew Bagry Wschód

Teren przy osiedlu Zalew Bagry

Plaża Bagry Wschód

Zalew Bagry jest bardzo popularnym miejscem rekreacji krakowian, zwłaszcza w okresie letnim. Dodatkowo, jest to jeden z największych zbiorników wodnych na terenie miasta, położony w dzielnicy XIII Podgórze. Jak wiadomo, zbiornik jest pozostałością po działającej kiedyś na tym obszarze żwirowni. Obecnie jest jednym z bardziej popularnych miejsc do rekreacji czy uprawiania sportu.  Bagry sąsiadują od południa z linią kolejową, z pozostałych stron zaś otacza je postępująca zabudowa mieszkaniowa. Oczywiste jest, że teren ten jest z wielu względów bardzo atrakcyjny w związku z czym powstaje spora ilość nowych bloków, które lokalizowane są w najbliższym sąsiedztwie zbiornika.
Warto wspomnieć, że Bagry są nie tylko popularnym miejscem dla mieszkańców Krakowa, ale także dla różnego rodzaju fauny z przeważającą ilością ptactwa wodnego.
Niestety, wcześniejszy stan terenu był niezadowalający – brakowało podstawowej infrastruktury w tym ławek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz ścieżek. Co więcej, nie było także wyznaczonych stref przeznaczonych dla różnych użytkowników stawu,  a typową dla tego terenu roślinność zaczynały zarastać rośliny o charakterze ekspansywnym.  Dlatego też, spójna koncepcja dla zbiornika i przylegających do niego terenów jest istotną kwestią dla miasta Krakowa. O aktualnym stanie terenu możecie zawsze poczytać TU

W tracie powstawania naszej koncepcji odbyliśmy liczne konsultacje i rozmowy z radnymi dzielnicy zaangażowanymi w projekt. Pozwoliło to nam na lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców tego terenu oraz nakreśliło obraz obecnych kierunków jego użytkowania.

Co do tej pory zostało zrealizowane?

Część wschodnia Bagry

Realizacja poszczególnych rozwiązań projektowych, które przedstawiliśmy w koncepcji została rozłożona w czasie. Oczywiście, jak każde tego typu duże założenie będzie ono realizowane etapami. Do tej pory gmina zrealizowała fragment terenu, który zaprojektowaliśmy na wschodzie, w części bardzo popularnej ale taż najbardziej zaniedbanej. Powstały szerokie ścieżki mineralno-żywiczne które pozwalają na płynny ruch pieszych i rowerzystów, w miejscu dzikiej plaży założono dużą, nową plażę piaszczystą. Teren doposażyliśmy także w ławki, siedziska dla ratowników, przebieralnie i stojaki rowerowe. W okolicy ścieżki powstała także duża pergola z przylegającym do niej elementami parkouru. Dodatkowo, niedawno pojawiła się także nowa toaleta publiczna, która jest dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami.

Teren przy blokach, okolice ul. Kozia

Teren przy blokach był już częściowo zagospodarowany – to właśnie tu znajdowała się najbardziej znana plaża przy Bagrach. Zgodnie z naszą koncepcją teren ten został częściowo odświeżony. W związku z tym pojawiły się nowe, wygodne ścieżki, murki z siedziskami, ławki, stojaki rowerowe, kosze. Teren został także wyposażony w elementy sportowe takie jak nowe boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki. Pojawiła się też infrastruktura dla fanów kąpieli – przebieralnie, stanowiska ratowników czy podest umożliwiający zejście do wody także osobom z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w miejscu starej toalety pojawiła się nowa. Dzięki różnym wprowadzonym rozwiązaniom projekt nagrodzono. O nagrodzie “Kraków bez barier” możecie poczytać TU.

Założenia koncepcji Parku Bagry Wielkie

Koncepcja dotyczy całej wschodniej i północnej części zbiornika. Skupiliśmy się w niej głównie na przemyślanym rozlokowaniu poszczególnych funkcji, takich jak: zaplecze sanitarne i gastronomiczne, strefy aktywności na świeżym powietrzu, lokalizacja plaży, parku, miejsc przeznaczonych dla wędkarzy, miejsc dostosowanych dla rodzin z małymi dziećmi czy dla seniorów. Ważne było także wyznaczenie strefy przyrodniczej o ograniczonym dostępie będącej azylem dla flory i fauny Zalewu Bagry. Poszczególne strefy funkcjonalne tworzą spójną koncepcję i nie kolidują ze sobą.

W koncepcji założyliśmy ogólne uporządkowanie terenu oraz wydzieliliśmy nowej jakości przestrzenie. Przewidziane są tereny spełniające oczekiwania poszczególnych użytkowników terenu. Powstanie więc miedzy innymi :

 • duża piaszczysta plaża miejska która jest głównym miejscem wypoczynkowym w lecie,
 • miejsca biwakowe,
 • przestrzeń o charakterze parkowym,
 • plac miejski z elementami placu zabaw,
 • wybieg i kąpielisko dla psów,
 • boisko do buli,
 • obiekty gastronomiczne,
 • obiekty obsługi ruchu turystycznego,
 • pomosty dla wędkarzy, pomosty dla fanów sportów wodnych,
 • kładka piesza z miejscami do opalania,
 • strefa chilloutu,
 • strefa przyrodnicza,
 • plaża przyjazna rodzinom z dziećmi,
 • ścieżki pieszo-rowerowe, piesze,
 • przestrzeń do organizacji imprez plenerowych,
 • toaleta publiczna.

  W koncepcji przewidzieliśmy także adaptację i rewitalizację istniejącego na terenie budynku, rewitalizację boisk oraz wyznaczyliśmy miejsca lokalizacji ostatnio bardzo popularnych foodtrucków.

Główna plaża i kąpielisko Zalewu Bagry – pierwsze wizualizacje.

Bagry – komunikacja

Na terenie zalewu komunikacja piesza jest ograniczona zarówno brakiem wytyczonych ścieżek jak i dużą ilością ogrodzeń. W związku z tym, w ramach koncepcji zaplanowaliśmy udostępnienie terenu dla wszystkich jego użytkowników poprzez likwidację niepotrzebnych ogrodzeń i bram. Przewidzieliśmy także wytyczenie głównych arterii pieszych oraz pieszo-rowerowych łączących poszczególne części terenu i pozwalających na swobodną komunikację. Dodatkowo, poza ścieżkami zaprojektowaliśmy nowe podesty oraz kładki z elementami ławek i leżaków. Stworzyliśmy także zaplecze parkingowe, które ograniczy rozjeżdżanie trawników oraz powstawanie dzikich parkingów w okresie zwiększonego użytkowania terenu.

Bagry – roślinność

Na terenach przylegających do zalewu występuje roślinność typowa dla terenów okresowo zalewanych i podmokłych. Niestety zbiorowisko roślinności jest zagrożone poprzez niekontrolowany rozrost gatunków ekspansywnych, które zaczynają stopniowo pożerać cały teren. Ponadto na terenach należących do zalewu występują sztucznie wprowadzone, które są zauważalnym elementem obcym obniżającym walory krajobrazu zalewu.  W związku z tym, przewidzieliśmy usunięcie części gatunków obcych i ekspansywnych oraz wprowadziliśmy roślinność dostosowaną do naturalnego siedliska zalewu.

Mała  architektura

W koncepcji założyliśmy doposażenie terenu w ławki, lampy, kosze na śmieci. Co więcej, przewidzieliśmy także pomosty i kładki łączące poszczególne części terenu, a także leżaki i miejsca do opalania. Dodatkowo, zaprojektowaliśmy wszystkie elementy małej architektury tak, aby były ze sobą zharmonizowane.

Projekt powstał we współpracy z Marleną Pilch z pracowni MARLENA PILCH PRO ARCHITEKTURA.