Nowy Grabiszyn to wieloetapowy projekt nad którym pracujemy niezmiennie od wiosny 2020r. Wraz z opracowywaniem przez architektów nowych etapów inwestycji, powstają kolejne projekty wykonawcze zieleni, w których główny element poza dziedzińcami, stanowi rozległa rzeka aktywności. Dziś chcemy napisać parę zdań o etapach ich powstawania.

Etap 1. Faza przedprojektowa
 • spotkanie z architektami
  Po przesłaniu przez biuro architektoniczne materiałów do przygotowania wyceny tj. informacji na temat inwestycji (w tym projektu zagospodarowania terenu, terminu realizacji usługi, informacji dot. etapowania inwestycji) przygotowana została oferta dla architektów. Pierwszym etapem było spotkanie z architektami, które odbyło się w ich biurze. W trakcie spotkania przedstawiony został pomysł architektów i Inwestora na całą inwestycję. Inwestor w planach posiadał wieloetapową inwestycją, do której przynależały poszczególne dziedzińce lub ich fragmenty. Ze strony Inwestora i architektów przedstawiony został także szczegółowy pomysł na zieleń. Głównym założeniem było stworzenie szerokiej arterii  biegnącą przez środek inwestycji, która miała stanowić główną, najbardziej atrakcyjną przestrzeń – rzekę aktywności. Dziedzińce natomiast z założenia miały być przestrzenią bardziej spokojną i stonowaną. Na spotkaniu poproszono o przesłanie wszystkich wytycznych oraz materiałów od Inwestora.
Etap 2. Dopracowanie koncepcji architektów
rzut dziedzińca we Wrocławiu
 • praca nad koncepcją
  Wiosną 2020r. zaczęliśmy opracowywać pierwszy z dziedzińców oraz fragment głównej arterii – rzeki aktywności. Architekci przesłali nam szereg wytycznych i materiałów od Inwestora a także szczegółowo opracowany projekt zagospodarowania terenu, który posiadał już rozplanowaną komunikację, małą architekturę a nawet wstępny zarys zieleni. W trakcie opracowywania były jeszcze place zabaw. Na wstępnym etapie pracy nad koncepcją nanieśliśmy uwagi dla architektów dotyczące ewentualnych przesunięć elementów zagospodarowania. Przesunięcia były spowodowane chęcią stworzenia jak najbardziej użytkowanej przestrzeni oraz wprowadzenia estetycznych nasadzeń.  Na etapie pracy nad koncepcją zieleń została uszczegółowiona zarówno w kwestii samego kształtu nasadzeń jak i dokładnego rozplanowania składów poszczególnych grup. Staraliśmy się połączyć wszystkie przedstawione przez Inwestora pomysły.

  Główne idee

  Główne założenie zostało zachowane – arteria zaprojektowana została jako najbardziej ozdobna i przyciągająca wzrok część założenia. Zielone dziedzińce zostały przemyślane jako przestrzeń bardziej stonowana zarówno w kolorystyce jak i ilości wprowadzanych nasadzeń. Rzeka aktywności zlokalizowana została w znacznej mierze na stropodachu. W związku z czym zdecydowano się na wprowadzenie bogatej kompozycji traw, bylin i roślin cebulowych utrzymanej w duchu „new perennials”. Taki wybór spowodowany był niewielką grubością substratu na stropie na terenie rzeki aktywności, ale także ekologicznym podejściem do projektu oraz chęcią stworzenia przestrzeni  przyjaznej dla żyjących w mieście zwierząt, w tym ptaków i owadów. Ruch new perennials zakłada wprowadzanie nasadzeń inspirowanych naturalnymi założeniami. Nasadzenia mają  stworzyć swoje unikatowe siedlisko roślin żyjących ze sobą w symbiozie. Takie założenia wpływają korzystnie na bioróżnorodność w miejscu ich założenia, są ekologiczne, a dobrze skomponowane, zapewniają długi okres atrakcyjności nasadzeń. Stworzenie tego typu rabat wymaga jednak sporej wiedzy oraz wyboru odpowiednich gatunków, a zwłaszcza ich odmian, które różnią się od siebie wieloma parametrami. Odmiany są szczegółowo dobierane pod względem koloru, wysokości, długości kwitnienia, faktury liści, formy sylwetki czy utrzymania zaschniętej formy atrakcyjnej zimą. Dla przedłużenia okresu atrakcyjności rabat wprowadza się także nasadzenia roślin cebulowych, które zapewniają kwitnienie już od wczesnej wiosny. Warto zaznaczyć, że tego typu założenia nie wymagają częstej pielęgnacji i podlewania.

  Aby sztucznie nie dzielić terenu na obszary położone na stropie i poza nim,  rzeka aktywności zachowuje jednakowy charakter nasadzeń na całej swojej długości. Jedyną różnicą są wprowadzone na terenie gruntu rodzimego pojedyncze nasadzenia drzewek owocowych.

Konsultacje z Inwestorem i architektami
 • konsultacje z architektami
  W trakcie pracy, koncepcja była ciągle konsultowana mailowo i telefonicznie z architektami. Wymienione zostały liczne maile, a uwagi nanoszone były na bieżąco. Ważnym elementem współpracy z architektami było także pomoc w kolorystyce nawierzchni – na prośbę architektów wykonane zostały plansze roślin z wrażeniowym rzutem obrazującym kolorystkę nasadzeń. Architekci rozważali dwie opcje kolorystyczne dla nawierzchni – odcienie ceglaste nawiązujące do elewacji i bardziej standardowe odcienie szarości. Z tego względu rzeka aktywności została zaproponowana w dwóch opcjach kolorystycznych, dopasowanych do różnych kolorów nawierzchni. Ostatecznie, Inwestor zdecydował się na odcienie ceglaste oraz czerwono-żółte nasadzenia z przełamującymi odcieniami fioletu i różu.
  Projektowane dziedzińce miały być ze sobą spójne – zachowano więc powtarzalne motywy nasadzeń między innymi na wzniesieniach. Jednak, zgodnie z założeniami Inwestora, każdy z dziedzińców posiada inne, indywidualne elementy architektoniczne lub krajobrazowe jak np. amfiteatr czy strefę krajobrazową w postaci żwirowego ogrodu deszczowego i licznych górek z drzewami atrakcyjnymi w okresie jesiennym i stanowiącymi pokarm dla ptaków. Elementy te były rozwiązywane wspólnie z architektami. Istotną kwestią w projektowanej strefie krajobrazowej było otworzenie ogrodu żwirowego, który miał służyć tzw. małej retencji, czyli zatrzymaniu i spowolnieniu spływu wody z najbliższych terenów. Wprowadzanie tego typu rozwiązań jest istotne, zwłaszcza na skalę lokalną. Co więcej, w połączeniu z inwestycjami związanymi z dużą retencją,  pozwala na skuteczne zapobieganie powodziom i podmyciom.
 • spotkania online
  Ze względu na lokalizację siedziby Inwestora oraz pandemię koronawirusa większość spotkań z Inwestorem odbyła się online. W trakcie pracy nad każdym z etapów odbyło się minimum dwa spotkania z zespołem upoważnionym do pracy nad projektem składającym się ze specjalistów z różnych dziedzin. W trakcie spotkania przedstawione były prezentacje, plansze, omawiane wszystkie pomysły i problemy projektowe. Po każdym ze spotkać Inwestor przesyłał zebrane uwagi, do których odnosiliśmy się i które wprowadzaliśmy na bieżąco do projektu. Plansze były odsyłane i konsultowane z architektami i kolejno z Inwestorem.
Etap 3. Opracowanie Projektu wykonawczego
 • projekt zieleni
  Po uzyskaniu akceptacji architektów i Inwestora i zamknięcia etapu koncepcji opracowywany był projekt  wykonawczy. Projekt składał się z rzutu całego dziedzińca a, w razie konieczności, szczegółowych detali nasadzeń np. rabat bylinowych na rzece aktywności czy strefy krajobrazowej. Do każdego z etapów opracowywano odpowiednią ilość rysunków potrzebną do przekazania wszystkich informacji przyszłemu wykonawcy. Projekt wykonawczy zawierał także szczegółowy opis z informacjami dotyczącymi sposobu sadzenia roślin czy wymaganiach dotyczących materiału roślinnego. Bardzo istotnym elementem projektu wykonawczego jest tabela z zestawieniem materiałów, która zawiera także konkretne wytyczne dotyczące parametrów sadzonych roślin (np. zalecanych obwodów pni, wysokości sadzonek krzewów itp.). Materiał roślinny jest więc dla każdej inwestycji szczegółowo określany dzięki czemu przedstawione przez wykonawców wyceny są łatwe do porównania dla Inwestora.

Projekt powstał na zlecenie i we współpracy z B2 Studio.