Zielony skwer został zaprojektowany na zlecenie Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W kontakcie z biurem architektonicznym Architektura APA Sp. z o.o. Czech, Doliński, Wróbel został stworzony projekt zieleni otoczenie nowego budynku dydaktycznego – Centrum dydaktycznego, jak również przyległego do budynku skwery zielonego.

Pomimo dużej powierzchni zielony krakowski skwer do tej pory nie był zagospodarowany. W ścisłym centrum, przy tak gęstej zabudowie przestrzeń ta nie była należycie wykorzystana. Celem projektu było nie tylko podniesienie mu walorów estetycznych, ale również nadanie funkcji parkowo – rekreacyjnej.

4

Zieleń a architektura – jak zaprojektować dobrze zielony skwer przy budynku

Wprowadzana zieleń ma za zadanie podkreślić nowoczesną architekturę budynku. Zdecydowana kompozycja podkreśla swoją prostotę nowoczesną linię budynku nadając całemu układowi wyrazisty charakter. Intensyfikacja zieleni skupia się w bezpośrednim otoczeniu budynku oraz na projektowanym skwerze zielonym. Projektowana główna ścieżka – „promenada” – ma poprowadzić przechodniów od budynku, aż do ulicy Miechowskiej. Spacer żwirową ścieżką prowadzi przez całe założenie zielonego skweru. Nowe rozwiązania komunikacyjne będą atrakcyjną alternatywą zwłaszcza dla studentów, którzy w przerwie pomiędzy zajęciami będą mogli usiąść na ławkach wśród zieleni

7

Wzdłuż ulicy Nawojki zaprojektowany został szpaler z formowanych grabów. Korona drzew prowadzona na wysokości 180-200 cm formowana jest w szerokie prostopadłościany. Szpaler podsadzony został na całej długości szerokim żywopłotem z irgi prowadzonej do wysokości 0,5 metra, aby nie zasłaniać dynamicznej, lustrzanej elewacji parteru budynku.

Od zachodniej strony wzdłuż ogrodzenia zaprojektowany został żywopłot grabowy. Ma on za zadanie zasłonięcie zaniedbanych posesji sąsiadujących z inwestycją.

Od strony ul. Kawiory na wąskim pasku zieleni podsadzonym niską irgą płożącą pojawiają się drzewa – rozpięte platany na drewnianej konstrukcji. Poza ogromną ozdobnością formy pełnią funkcję ekranów zasłaniając zaniedbane kamienice sąsiadujące z placem powstałym w północnej części budynku.

Od frontu budynku – strona wschodnia – planowane jest posadzenie platanów ciętych – „kandelabrów”. Drzewa te swoją oryginalną formą będą pełnić funkcję żywych rzeźb, co przedłuży atrakcyjność drzew również na okres zimowy.

Zielony skwer zamknięty pomiędzy budynkiem, ul. Nawojki i ul. Kawiory (ruchliwymi ulicami Krakowa) ma pełnić funkcję parkową. Elementem dominującym są geometryczne nasadzenia grabów – ciętych w prostopadłościany. Są one nawiązaniem do już wcześniej użytych w projekcie form ciętych, w tym też grabów. Sadzone w regularnych kwaterach mają swoją formą stworzyć wyrazistą przestrzeń wyróżniając się w krajobrazie. Użyte w tym układzie drzewa powinny posiadać korony prowadzone w prostopadłościanach o wymiarach 1,5 x 1,5 m x 4m wysokości.

Skwer zielony otaczają żywopłoty pełniące funkcję izolacji od otaczających go ruchliwych ulic. Zieleń ta nie powinna być jednak zbyt wysoka (wyjątkiem jest żywopłot od ul. Kawiory mający zasłonić skwer od istniejącego parkingu), tak aby zezwalać przechodniom na swobodny wgląd do wnętrza założenia.