Drzewa w mieście cz.II – w jakiej odległości sadzić drzewa

drzewa w mieście projekt zieleni

We wcześniejszym naszym poście  drzewa w mieście cz.I poruszyliśmy temat odległości sadzenia drzew od różnego rodzaju sieci infrastruktury. Z naszego doświadczenia wiemy, że jest to bardzo duży problem przy projektowaniu nowych nasadzeń. Na naszym blogu podane są tabele z odległościami sadzenia drzew od sieci, ale często pytacie o normy i przepisy regulujące te wskaźniki. Postanowiliśmy zatem przybliżyć ten temat nieco bliżej, tak aby rozwiać chociaż część wątpliwości.

W jakiej odległości sadzić drzewa  od sieci infrastruktury?

Nie ma niestety jednego dokumentu, który zawierałby wszystkie niezbędne informacje dotyczące sadzenia drzew w mieście. Zanim wybierzemy miejsce pod nowe nasadzenie, w pierwszej kolejności konieczne jest pozyskanie mapy do celów projektowych, na której zlokalizowane są wszystkie sieci infrastruktury przebiegające przez interesujący nas teren. Kolejny etap to odszyfrowanie oznaczeń istniejących na danym obszarze  sieci i ustalenie w jakiej minimalnej odległości od nich może być posadzone nowe drzewo. Na działkach w mieście, szczególnie tych zlokalizowanych w centrum, sieci infrastruktury są często bardzo gęste, przez co znalezienie odpowiedniego miejsca na nowe drzewo jest trudne. Znając zatem wszystkie niezbędne minimalne odległości od sieci, możemy być pewni, że posadzone przez nas drzewo nie spowoduje w przyszłości zniszczenia podziemnej infrastruktury. Postaramy zatem się podać jak najwięcej parametrów dotyczących drzew oraz dokumentów na podstawie, których są one ustalone.

drzewa projekt zieleni

W jakiej odległości sadzić drzewa – regulacje prawne

Ustalenie wszystkich regulacji prawnych określających w jakiej odległości sadzić drzewa jest dość skomplikowane. Należy odszukać dokumenty, które regulują parametry konkretnej sieci infrastruktury i tam odnaleźć fragment dotyczący drzew. Przed przystąpieniem do sadzenia, warto upewnić się u właściciela działki czy wspólnoty mieszkaniowej,  czy na danym terenie nie panują dodatkowe wymogi w stosunku do lokalizacji nowych nasadzeń. Poniżej przedstawiamy odległości wraz z normami i rozporządzeniami, na podstawie których zostały one przytoczone:

  • dla sieci gazowej: na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. poz. 640 –  min. 3 m,
  • dla sieci energetycznej : zgodnie z Polską Normą PN-5100 -1: min. 2m,
  • dla sieci telekomunikacyjnej: na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. – min. 2 m,
  • dla sieci wodociagowej: zgodnie z normami COBRTI INSTAL – min. 2 m mierzone od środka drzewa , dla pomników przyrody min.15 m
  • dla sieci ciepłowniczej: zgodnie z normami COBRTI INSTAL – min. 2 m mierzone od rzutu korony.

Pamiętajcie, że podane odległości mogą ulec zmianie. Konieczne jest zatem sprawdzenie czy przepisy lub wytyczne dotyczące sadzenia odległości drzew od sieci nie zostały zaktualizowane.

brzoza---drzewo-do-małych-ogrodów-4

Przypominamy raz jeszcze, że odległości drzew od budynków nie są regulowane prawnie – należy zachować zdrowy rozsądek i wybrać właściwy gatunek i odmianę. Jeśli informacje te wydaję się zbyt skomplikowane, chętnie pomożemy Wam w doborze i usytuowaniu odpowiednich drzew. Nie zniechęcajcie się i pamiętajcie, że mimo tych trudności, drzewa w mieście są bardzo ważne dla kształtowania prawidłowego ekosystemu , warto zatem sadzić ich najwięcej.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*